בית צדיקים יעמוד • רבבות בשמחת החתונה בחצר הקודש סאטמאר • תיעוד ענק

רבבות חסידי סאטמאר השתתפו ביום שני בערב בשמחת הנישואין לנכדת כ"ק האדמו"ר מסאטמאר שליט"א בת הגה"צ אב"ד סיגעט שליט"א. החתן נכד כ"ק האדמו"ר מוואוידסלאוו שליט"א. השמחה התקיימה בבורו פארק עד לשעות הלילה המאוחרות בהשתתפות אדמורי"ם ורבנים.

השמחה החלה בביהמ״ד הגדול דחסידי סאטמר שם נערך מעמד הקבלת פנים בהשתתפות רבנים ואדמורי״ם, לעדי כתובה כובדו הנגיד ר׳ בערל ווייס מלוס אנג׳לס ור׳ לייבל פרידמן ראה״ק דחסידי סאטמר ב״פ. ולעדי קידושין הגאון רבי יצחק כץ רב דקהל יראים בפריז צרפת והנגיד החסיד ר׳ אליש ענגלענדער מלונדון.
מעמד החופה נערך ברחוב סמוך לביהמ״ד ולמרות הקור הנורא השתפפו בה רבבות וכן ילדי הת״ת של החסידות בבורו פארק.
סעודת החתונה נערכה ברוב פאר והדר באולם "המילטון פלאז'ה" בגבול העיר בורו פארק. השמחה פרצה גבולות כאשר הופיע הסבא כ"ק האדמו״ר מסאטמר שליט"א. ובמשך הלילה עברו אלפי החסידים לברך ברכת מזל טוב.
קבלת פנים חתונת סאטמאר ואדיסלאוו (1) קבלת פנים חתונת סאטמאר ואדיסלאוו (2) קבלת פנים חתונת סאטמאר ואדיסלאוו (3) קבלת פנים חתונת סאטמאר ואדיסלאוו (4) קבלת פנים חתונת סאטמאר ואדיסלאוו (5) קבלת פנים חתונת סאטמאר ואדיסלאוו (6) קבלת פנים חתונת סאטמאר ואדיסלאוו (7) קבלת פנים חתונת סאטמאר ואדיסלאוו (8) קבלת פנים חתונת סאטמאר ואדיסלאוו (9) קבלת פנים חתונת סאטמאר ואדיסלאוו (10) קבלת פנים חתונת סאטמאר ואדיסלאוו (11) קבלת פנים חתונת סאטמאר ואדיסלאוו (12) קבלת פנים חתונת סאטמאר ואדיסלאוו (13) קבלת פנים חתונת סאטמאר ואדיסלאוו (14) קבלת פנים חתונת סאטמאר ואדיסלאוו (15) קבלת פנים חתונת סאטמאר ואדיסלאוו (16) קבלת פנים חתונת סאטמאר ואדיסלאוו (17) קבלת פנים חתונת סאטמאר ואדיסלאוו (18) קבלת פנים חתונת סאטמאר ואדיסלאוו (19) קבלת פנים חתונת סאטמאר ואדיסלאוו (20) קבלת פנים חתונת סאטמאר ואדיסלאוו (21) קבלת פנים חתונת סאטמאר ואדיסלאוו (22) קבלת פנים חתונת סאטמאר ואדיסלאוו (23) קבלת פנים חתונת סאטמאר ואדיסלאוו (24) קבלת פנים חתונת סאטמאר ואדיסלאוו (25) קבלת פנים חתונת סאטמאר ואדיסלאוו (26) קבלת פנים חתונת סאטמאר ואדיסלאוו (27) קבלת פנים חתונת סאטמאר ואדיסלאוו (28) קבלת פנים חתונת סאטמאר ואדיסלאוו (29) קבלת פנים חתונת סאטמאר ואדיסלאוו (30) קבלת פנים חתונת סאטמאר ואדיסלאוו (31) קבלת פנים חתונת סאטמאר ואדיסלאוו (32) קבלת פנים חתונת סאטמאר ואדיסלאוו (33) קבלת פנים חתונת סאטמאר ואדיסלאוו (34) קבלת פנים חתונת סאטמאר ואדיסלאוו (35) קבלת פנים חתונת סאטמאר ואדיסלאוו (36) קבלת פנים חתונת סאטמאר ואדיסלאוו (37) קבלת פנים חתונת סאטמאר ואדיסלאוו (38) חופה סאטמאר ואדיסלאוו (1) חופה סאטמאר ואדיסלאוו (2) חופה סאטמאר ואדיסלאוו (3) חופה סאטמאר ואדיסלאוו (4) חופה סאטמאר ואדיסלאוו (5) חופה סאטמאר ואדיסלאוו (6) חופה סאטמאר ואדיסלאוו (7) חופה סאטמאר ואדיסלאוו (8) חופה סאטמאר ואדיסלאוו (9) חופה סאטמאר ואדיסלאוו (10) חופה סאטמאר ואדיסלאוו (11) חופה סאטמאר ואדיסלאוו (12) חופה סאטמאר ואדיסלאוו (13) חופה סאטמאר ואדיסלאוו (14) חופה סאטמאר ואדיסלאוו (15) חופה סאטמאר ואדיסלאוו (16) חופה סאטמאר ואדיסלאוו (17) חופה סאטמאר ואדיסלאוו (18) חופה סאטמאר ואדיסלאוו (19) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (14) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (19) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (20) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (21) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (22) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (59) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (62) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (63) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (65) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (66) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (67) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (68) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (69) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (70) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (71) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (72) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (73) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (74) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (75) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (76) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (77) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (78) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (79) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (80) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (81) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (82) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (83) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (84) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (85) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (86) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (87) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (88) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (89) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (90) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (91) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (92) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (93) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (127) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (128) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (129) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (130) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (131) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (132) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (133) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (134) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (135) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (136) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (137) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (138) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (139) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (1) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (2) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (3) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (4) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (5) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (6) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (7) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (8) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (9) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (10) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (11) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (12) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (13) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (15) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (16) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (17) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (18) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (23) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (24) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (25) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (26) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (27) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (28) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (29) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (30) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (31) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (32) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (57) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (58) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (60) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (61) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (64) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (146) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (147) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (148) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (149) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (150) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (151) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (152) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (153) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (154) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (155) שמחת סאטמאר ואדיסלאוו (156)

                                               וידאו: רבבות בשמחת בית סאטמאר 

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו