תורה אור: עצרת במלאת 3 שנים לפטירת הגר"ש כהן זצ"ל רו"מ "תהילה לדוד" ור"י "תורה אור" באשדוד

במלאת שלוש שנים להסתלקותו של הגאון הגדול רבי שמעון כהן זצ"ל ראש מוסדות "תהילה לדוד", ראש הישיבה לצעירים ''תורה אור'' רב שכונה רובע א' ממקימי עולה של תורה הראשונים באשדוד התקיים באולם שע"י מוסדות "תהילה לדוד" רובע א' עצרת מספד והתעוררות במעמד ראשי ישיבות, רבנים חשובים וקהל רב.

עצרת 3 שנים לפטירת רבי שמעון כהן זצ''ל (32)
רבי שמעון כהן זצ"ל

לאחר תפילת מנחה פתח את העצרת הגאון רבי דוד יוסף חבר מועצת חכמי התורה ובעל ה'הלכה ברורה' שבדבריו הזכיר את מסירותו ופעולותיו הברוכות של הרב זצ"ל בהקמת התלמוד תורה שהציל את ילדי ישראל שיתחנכו בדרך התורה וכך ממשיכים הלאה בישיבה הקטנה לתפארה "תורה אור", ופנה לבני הישיבה וסיפר על החברותא הקבועה שהיה לו עם אביו מרן זצוק"ל וציין שלמרות זכרונו המופלא, "היה צריך כל ערב לפתוח את פנקס הטלפונים כדי לחפש את מס' הטלפון שלי כדי לקבוע איתי את השעה בה ילמדו יחד. זה מראה שמה שהעסיק את מרן בראשו, זה רק תורה ורק תורה ולכן מס' טלפון פשוט לא זכר בע"פ".

עצרת 3 שנים לפטירת רבי שמעון כהן זצ''ל (1)

הרה"ג ר' יוסף שיינין הרב הראשי לאשדוד ציין שמסירותו לתורה לא ידעה גבול, ודאג גם למשפחות רחוקים לקרבם ולהכניסם תחת כנפי השכינה. הוא חיזק את העולם בפעולות נפלאות, כל מהותו היה רק לכבוד הקב"ה ולעם ישראל ולקדש את עם ישראל, הם אלו היו שאיפותיו, מתוך עמל אדיר יום יום בדרך של עליה.

עצרת 3 שנים לפטירת רבי שמעון כהן זצ''ל (6)

הרה"ג ר' ציון כהן רבה של 'אור יהודה' ציין כי הרב זצ"ל החדיר בציבור הוותיק באשדוד את הדרך והאמונה שהיתה עוד ממרוקו, את האהבה לתורה ולתלמידי חכמים וכך זו היתה מטרתו בהקמת המוסדות.

תלמידו הרה"ג ר' מאיר אבוחצירא רו"כ "תורה לשמה", ניגש בהתרגשות לדבר, ואמר, קשה לדבר על מו"ר שהיה אבא לכל תלמידיו כ'אב את בן ירצה' במציאות ממש, היה בעל מידות גדולות וידע לדבר עם כל אחד באשר הוא לקרבו ולעודדו, היה ראש המדברים בכל מקום, איה מי שיבוא לתאר את דרשותיו המלאים בפנינים יקרים ולא היה מניח פינה שלא היה מתיחס בדבריו בכל דרשה ולכל ציבור שהוא, כמה היה מעודד את התלמידים לדבר בפני ציבור ומכניס בהם בטחון, כך שב"ה רבים מהם עם השנים זכו לשמש כרבנים ואנשי חינוך מהכח שנטע בתלמידיו.

עצרת 3 שנים לפטירת רבי שמעון כהן זצ''ל (11)

הרב הראשי הגה"צ רבי חיים פינטו, העלה קוים לדמותו הגדולה של הרב זצ"ל על הפצת התורה עוד בימיה הראשונים של הקמת העיר בכל מקום ומקום על אף בהיותו צעיר לימים.

הרב זצ"ל היה מרביץ תורה מהראשונים כאן בעיר ועד יומו האחרון, וב"ה בניו שיחי' ממשיכים את הדרך שהתווה להם בהפצת התורה ובהמשך קיומם של מוסדות התורה לתפארת. אשרי בניו היקרים שממשיכים בדרכו להעמיד עולה של תורה במפעליו הכבירים שהקים וזה נחת גדולה להקב"ה ולאביהם הרב זצ"ל.

עצרת 3 שנים לפטירת רבי שמעון כהן זצ''ל (19)

יו"ר התנועה השר הרב אריה דרעי, הזכיר בשבחו של הרב זצ"ל ותיאר את עמלו של הרב זצ"ל כשהקים את מסודות התורה שהיו מהראשונים ברשת החינוך התורני כאן באשדוד ובהזדמנויות שונו נהנו ממנו בדברי תורה המחכימים עד כדי שהיום קשה להאמין שהוא איננו איתנו, פניו המאירות בכל הזדמנות, חסרות לנו מאוד וב"ה שהותיר את בניו וחתניו שהם מרביצי תורה וממשיכים את דרכו התורנית ובזיכוי הרבים.

עצרת 3 שנים לפטירת רבי שמעון כהן זצ''ל (13)

אחריו נשאו דברים הרה"ג ר' יהודה דרעי רבה של באר שבע, וכן בניו, ראש המוסדות הרב אבשלום כהן, הרב יעקב כהן ראש הישיבה לצעירים 'תורה אור', הרב אברהם אלירם כהן רב בית הכנסת ורו"כ 'דעת שמעון' והרב יצחק יונתן כהן רב ביהמד"ר 'אוהל שמעון' וביהכ"נ 'זרע אברהם'. את העצרת חתם האדמו"ר הרה"צ רבי יחיאל אבוחצירא רבה של רמלה שהכיר את הרב זצ"ל עוד מתקופת בחרותו כשהיה מבין המתמידים שבישיבה באותם ימים וציין כי נפש עמל – עמלה לו ובזכות עמלה של תורה זכה שהגיע למעלות גדולות בהאדרת התורה ובקידוש שם שמים.

עצרת 3 שנים לפטירת רבי שמעון כהן זצ''ל (21)

נכדו הבה"ח דוד אזולאי נ"י ערך במיוחד לע"נ סיום מסכת 'ברכות'.

בישיבה לצעירים "תורה אור" ערכו סיומי מסכתות שנלמדו בתקופה האחרונה לזכרו ולע"נ, לאחר אמירת ה'הדרן עלך' כובד ראש הישיבה הגר"י כהן באמירת הקדיש.

עצרת 3 שנים לפטירת רבי שמעון כהן זצ''ל (20)

בשבת קודש התקיים שבת בקשות מרכזית בבית הכנסת "תהילה לדוד" בהשתתפות קהל רב יחד עם הפייטן הדגול ר' משה לוק ולמחרת בתפילת שחרית נשאו דברי תורה לכבוד הרב זצ"ל מפי בנו רב בית הכנסת הרב אברהם אלירם כהן רו"כ "דעת שמעון".

למחרת בבוקר עלו קהל רב להתפלל על קברו בבית העלמין באשדוד, לאחר קריאת התהילים והמשניות, נשא דברי תורה וחיזוק הרה"ג ר' מאיר אבוחצירא רו"כ 'תורה לשמה'.


 

עצרת 3 שנים לפטירת רבי שמעון כהן זצ''ל (2) עצרת 3 שנים לפטירת רבי שמעון כהן זצ''ל (3) עצרת 3 שנים לפטירת רבי שמעון כהן זצ''ל (4) עצרת 3 שנים לפטירת רבי שמעון כהן זצ''ל (5) עצרת 3 שנים לפטירת רבי שמעון כהן זצ''ל (6) עצרת 3 שנים לפטירת רבי שמעון כהן זצ''ל (7) עצרת 3 שנים לפטירת רבי שמעון כהן זצ''ל (8) עצרת 3 שנים לפטירת רבי שמעון כהן זצ''ל (9) עצרת 3 שנים לפטירת רבי שמעון כהן זצ''ל (10) עצרת 3 שנים לפטירת רבי שמעון כהן זצ''ל (11) עצרת 3 שנים לפטירת רבי שמעון כהן זצ''ל (12) עצרת 3 שנים לפטירת רבי שמעון כהן זצ''ל (13) עצרת 3 שנים לפטירת רבי שמעון כהן זצ''ל (14) עצרת 3 שנים לפטירת רבי שמעון כהן זצ''ל (15) עצרת 3 שנים לפטירת רבי שמעון כהן זצ''ל (16) עצרת 3 שנים לפטירת רבי שמעון כהן זצ''ל (17) עצרת 3 שנים לפטירת רבי שמעון כהן זצ''ל (18) עצרת 3 שנים לפטירת רבי שמעון כהן זצ''ל (19) עצרת 3 שנים לפטירת רבי שמעון כהן זצ''ל (20) עצרת 3 שנים לפטירת רבי שמעון כהן זצ''ל (21) עצרת 3 שנים לפטירת רבי שמעון כהן זצ''ל (22) עצרת 3 שנים לפטירת רבי שמעון כהן זצ''ל (23) עצרת 3 שנים לפטירת רבי שמעון כהן זצ''ל (24) עצרת 3 שנים לפטירת רבי שמעון כהן זצ''ל (25) עצרת 3 שנים לפטירת רבי שמעון כהן זצ''ל (26) עצרת 3 שנים לפטירת רבי שמעון כהן זצ''ל (27) עצרת 3 שנים לפטירת רבי שמעון כהן זצ''ל (28) עצרת 3 שנים לפטירת רבי שמעון כהן זצ''ל (29) עצרת 3 שנים לפטירת רבי שמעון כהן זצ''ל (30) עצרת 3 שנים לפטירת רבי שמעון כהן זצ''ל (31)

 

 

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו