שוקי לרר תיעד את ביקורי זקן המשגיחים הגאון רבי דן סגל שליט"א, הרה"ג רבי שבח צבי רוזנבלט גאב"ד יראים, והרה"ג רבי יוסף מוגרבי ראש מוסדות תפארת בנים בחולון בבית מרן שר התורה בביתו השבוע • צפו

הגר"ד סגל שליט"ארבי דן סגל בביקור אצל הגר''ח קנייבסקי (1) רבי דן סגל בביקור אצל הגר''ח קנייבסקי (2) רבי דן סגל בביקור אצל הגר''ח קנייבסקי (3) רבי דן סגל בביקור אצל הגר''ח קנייבסקי (4) רבי דן סגל בביקור אצל הגר''ח קנייבסקי (5) רבי דן סגל בביקור אצל הגר''ח קנייבסקי (6) רבי דן סגל בביקור אצל הגר''ח קנייבסקי (7) רבי דן סגל בביקור אצל הגר''ח קנייבסקי (8) רבי דן סגל בביקור אצל הגר''ח קנייבסקי (9)

הגר"י מוגרבי שליט"ארבי יוסף מוגרבי בביקור אצל הגר''ח קנייבסקי (1) רבי יוסף מוגרבי בביקור אצל הגר''ח קנייבסקי (2) רבי יוסף מוגרבי בביקור אצל הגר''ח קנייבסקי (3) רבי יוסף מוגרבי בביקור אצל הגר''ח קנייבסקי (4)

הגרש"צ רוזנבלט שליט"ארבי שבח צבי רוזנבלט בביקור אצל הגר''ח קנייבסקי (1) רבי שבח צבי רוזנבלט בביקור אצל הגר''ח קנייבסקי (2) רבי שבח צבי רוזנבלט בביקור אצל הגר''ח קנייבסקי (3)