קהל חסידי סאדיגורה השתתפו בשמחת הברית לנכד כ"ק האדמו"ר שליט"א בן לבנו הרה"צ רבי מרדכי שלום יוסף פרידמאן • בסנדקאות כובד הרה"ח רבי חיים משה פעלדמאן שליט"א חותנו של האדמו"ר שליט"א • בברכות כובד כ"ק האדמו"ר מסאדיגורה שליט"א • בעמידה לברכות כובד הגאון הגדול רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א • ויקרא שמו בישראל דוד שלמה • צילום: שוקי לרר

 

ברית לנכד האדמור מסאדיגורה (1) ברית לנכד האדמור מסאדיגורה (2) ברית לנכד האדמור מסאדיגורה (3) ברית לנכד האדמור מסאדיגורה (4) ברית לנכד האדמור מסאדיגורה (5) ברית לנכד האדמור מסאדיגורה (6) ברית לנכד האדמור מסאדיגורה (7) ברית לנכד האדמור מסאדיגורה (8) ברית לנכד האדמור מסאדיגורה (9) ברית לנכד האדמור מסאדיגורה (10) ברית לנכד האדמור מסאדיגורה (11) ברית לנכד האדמור מסאדיגורה (12) ברית לנכד האדמור מסאדיגורה (13) ברית לנכד האדמור מסאדיגורה (14) ברית לנכד האדמור מסאדיגורה (15) ברית לנכד האדמור מסאדיגורה (16) ברית לנכד האדמור מסאדיגורה (17) ברית לנכד האדמור מסאדיגורה (18) ברית לנכד האדמור מסאדיגורה (19) ברית לנכד האדמור מסאדיגורה (20) ברית לנכד האדמור מסאדיגורה (21) ברית לנכד האדמור מסאדיגורה (22) ברית לנכד האדמור מסאדיגורה (23) ברית לנכד האדמור מסאדיגורה (24) ברית לנכד האדמור מסאדיגורה (25) ברית לנכד האדמור מסאדיגורה (26) ברית לנכד האדמור מסאדיגורה (27)