אהרלה פאמפ ואחיו עושים מלאכה יפה ובנאמנה ואני מאוד מעריך אותם שהם עובדים לילות כימים מוסרים את הנשמה ומעונם וממונם לכבוד הצדיק הקדוש וחוץ מזה שהם כוכבים גדולים שנחמד לעבוד איתם