קהל חסידי ערלוי השתתפו אמש (מוצש"ק) בשמחת השבע ברכות המרכזי לנישואי נכד כ"ק מרן אדמו"ר מערלוי שליט"א בן לבנו הרה"צ רבי שלום צבי סופר שליט"א רב בית המדרש 'יד סופר' ערלוי בירושלים חתן כ"ק האדמו"ר מקוסוב ויז'ניץ שליט"א, עב"ג בת הרה"צ רבי שמעון שמואל הלברשטאם שליט"א רב ואב"ד 'דברי משה', בן הגה"צ רבי משה הלברשטאם זצוק"ל, חתן הגה"צ רבי יקותיאל ליברמן שליט"א, בן הגה"צ רבי יוסף ליברמן שליט"א ראש כולל שומרי החומות ורב ביהמ"ד סאדיגורה בירושלים, השמחה נערכה בהיכל ביהמ"ד הגדול ערלוי בשכ' קטמון בירושלים. צילום: שוקי לרר

שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (1) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (2) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (3) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (4) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (5) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (6) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (7) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (8) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (9) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (10) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (11) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (12) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (13) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (14) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (15) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (16) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (17) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (18) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (19) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (20) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (21) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (22) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (23) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (24) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (25) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (26) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (27) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (28) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (29) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (30) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (31) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (32) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (33) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (34) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (35) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (36) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (37) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (38) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (39) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (40) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (41) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (42) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (43) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (44) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (45) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (46) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (47) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (48) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (49) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (50) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (51) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (52) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (53) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (54) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (55) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (56) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (57) שבע ברכות ערלוי קוסוב ויז'ניץ (58)