הגה"צ רבי פסח שטרן מדינוב שליט"א ערך בבית מדרשו בנתניה את הילולת זקינו הרה"ק בעל ה"בני יששכר" מדינוב זי"ע, בהשתתפות בני העיר נתניה ובראשם רבנים ואישי ציבור שנשאו מדברותיהם במשנתו ובמורשתו של בעל ההילולא.
קהל רב מתושבי נתניה בראשות הגה"צ רבי פסח שטרן מדינוב שליט"א השתתפו בהילולת זקינו הרה"ק בעל ה"בני יששכר" מדינוב זי"ע,  ובראשם הרבנים שליט"א שנשאו מדברותיהם במשנתו ובמורשתו של בעל ההילולא. השתתפו הרבנים הגאונים שליט"א:
רבי מרדכי אברמובסקי רבה של זכרון יעקב, רבי אליהו אילן רב בית הכנסת "ישראל הצעיר", רבי פנחס בק ראש כולל בעיר, רבי קלמן בר רבה הראשי לנתניה, רבי שמואל בריסק בן גאב"ד טשעקא, רבי יונה גולן רב ביהמ"ד "קדושי דקר", רבי משה דויטש מחשובי רבני נתניה ודומ"צ ביהמ"ד ויזניץ, רבי יהודה דרעי רב ביהמ"ד אור התורה והתשובה, רבי משה חיים לאו מחשובי רבני נתניה, רבי עמיהוד לוין רב קהילת מניין האברכים, כ"ק האדמו"ר מזלאטשוב,  רבי חיים מריג'ן רב שכונת מכנס, רבי אורי סבן, רבי יהושע רוזנברג רב שכונת קרית נורדאו, רבי טל רביד רב ביהמ"ד ראדז'ין, רבי עוזי שווויצה רבה של כפר יונה, רבי שלמה שטרן דומ"צ קהילת צאנז בחיפה, רבי חיים שרגא שטרן אב"ד ראפשיץ, רבי פנחס שקד רב שכונת גבעת האירוסים, ושלוחא דרבנן הרב משה לחובר והרב קובי לוי אישי ציבור וראשי מוסדות.
הילולא אצל רבי פסח שטרן מדינוב (1)OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

הילולא אצל רבי פסח שטרן מדינוב (6) הילולא אצל רבי פסח שטרן מדינוב (7) הילולא אצל רבי פסח שטרן מדינוב (8) הילולא אצל רבי פסח שטרן מדינוב (9) הילולא אצל רבי פסח שטרן מדינוב (10) הילולא אצל רבי פסח שטרן מדינוב (11) הילולא אצל רבי פסח שטרן מדינוב (12) הילולא אצל רבי פסח שטרן מדינוב (13) הילולא אצל רבי פסח שטרן מדינוב (14) הילולא אצל רבי פסח שטרן מדינוב (15) הילולא אצל רבי פסח שטרן מדינוב (16) הילולא אצל רבי פסח שטרן מדינוב (17) הילולא אצל רבי פסח שטרן מדינוב (18) הילולא אצל רבי פסח שטרן מדינוב (19) הילולא אצל רבי פסח שטרן מדינוב (20) הילולא אצל רבי פסח שטרן מדינוב (21)OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA