קהל המונים השתתפו בסעודת ההילולא שהתקיימה במלאת עשור שנים להסתלקותו של כ"ק האדמו"ר מצאנז ז'מיגראד זצוק"ל. הסעודה התקיימה בראשות בנו כ"ק האדמו"ר מצאנז ז'מיגראד שליט"א שהגיע במיוחד מארה"ב ובהשתתפו אדמו"רים רבנים ונכדי בעל ההילולא • צילום יהודה פרקוביץ

הילולא צאנז ז'מיגראד אריה שאג (1)

הילולא צאנז ז'מיגראד אריה שאג (2) הילולא צאנז ז'מיגראד אריה שאג (3) הילולא צאנז ז'מיגראד אריה שאג (4) הילולא צאנז ז'מיגראד אריה שאג (5) הילולא צאנז ז'מיגראד אריה שאג (6) הילולא צאנז ז'מיגראד אריה שאג (7) הילולא צאנז ז'מיגראד אריה שאג (8) הילולא צאנז ז'מיגראד אריה שאג (9) הילולא צאנז ז'מיגראד אריה שאג (10) הילולא צאנז ז'מיגראד אריה שאג (11) הילולא צאנז ז'מיגראד אריה שאג (12) הילולא צאנז ז'מיגראד אריה שאג (13) הילולא צאנז ז'מיגראד אריה שאג (14) הילולא צאנז ז'מיגראד אריה שאג (15) הילולא צאנז ז'מיגראד אריה שאג (16) הילולא צאנז ז'מיגראד אריה שאג (17) הילולא צאנז ז'מיגראד אריה שאג (18) הילולא צאנז ז'מיגראד אריה שאג (19) הילולא צאנז ז'מיגראד אריה שאג (20) הילולא צאנז ז'מיגראד אריה שאג (21) הילולא צאנז ז'מיגראד אריה שאג (22) הילולא צאנז ז'מיגראד אריה שאג (23) הילולא צאנז ז'מיגראד אריה שאג (24) הילולא צאנז ז'מיגראד אריה שאג (25) הילולא צאנז ז'מיגראד אריה שאג (26) הילולא צאנז ז'מיגראד אריה שאג (27) הילולא צאנז ז'מיגראד אריה שאג (28) הילולא צאנז ז'מיגראד אריה שאג (29) הילולא צאנז ז'מיגראד אריה שאג (30) הילולא צאנז ז'מיגראד אריה שאג (31) הילולא צאנז ז'מיגראד אריה שאג (32) הילולא צאנז ז'מיגראד אריה שאג (33) הילולא צאנז ז'מיגראד אריה שאג (34) הילולא צאנז ז'מיגראד אריה שאג (35) הילולא צאנז ז'מיגראד אריה שאג (36) הילולא צאנז ז'מיגראד אריה שאג (37) הילולא צאנז ז'מיגראד אריה שאג (38) הילולא צאנז ז'מיגראד אריה שאג (39) הילולא צאנז ז'מיגראד אריה שאג (40) הילולא צאנז ז'מיגראד אריה שאג (41)