המשפיע הגה"צ רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א הגיע בשבוע שעבר (שלישי) לביקור אצל מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליט"א במעונו שברח' רשב"ם בבני ברק. המשפיע הזמין את הגר"ח לשמחת הבר מצווה לבנו, שרה תורה בירך את חתן הבר מצווה בברכות לרוב • צילום: שוקי לרר.

רשבם הגהצ רבי אלימלך בידרמן בקודש פנימה (1)

רשבם הגהצ רבי אלימלך בידרמן בקודש פנימה (2)

רשבם הגהצ רבי אלימלך בידרמן בקודש פנימה (3)

רשבם הגהצ רבי אלימלך בידרמן בקודש פנימה (4)

רשבם הגהצ רבי אלימלך בידרמן בקודש פנימה (5)

רשבם הגהצ רבי אלימלך בידרמן בקודש פנימה (6)

רשבם הגהצ רבי אלימלך בידרמן בקודש פנימה (7)

רשבם הגהצ רבי אלימלך בידרמן בקודש פנימה (8)

רשבם הגהצ רבי אלימלך בידרמן בקודש פנימה (9)

רשבם הגהצ רבי אלימלך בידרמן בקודש פנימה (10)

רשבם הגהצ רבי אלימלך בידרמן בקודש פנימה (11)

רשבם הגהצ רבי אלימלך בידרמן בקודש פנימה (12)

רשבם הגהצ רבי אלימלך בידרמן בקודש פנימה (13)

רשבם הגהצ רבי אלימלך בידרמן בקודש פנימה (14)

רשבם הגהצ רבי אלימלך בידרמן בקודש פנימה (15)