אדמו"רים ורבנים רבים בשמחת החתונה לנכד כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר שליט"א, נכד לחתנו הגה"צ רבי שמעון זאב מייזליש שליט"א - רב ביהמ"ד 'ישמח משה' בשכונת 'ברך משה' בקרית יואל במונרו, ובן הגה"צ רבי זלמן לייב מייזליש שליט"א גאב"ד סיגעט, עב"ג בת הגה"צ רבי יצחק דוד הורביץ שליט"א אב"ד סאן פאולו ראצפערט ברזיל • צילום: SOS

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

שמחת המלכות • שמחת החתונה לנכד האדמו''ר מסאטמאר • גלריה ענקית (20)

שמחת המלכות • שמחת החתונה לנכד האדמו''ר מסאטמאר • גלריה ענקית (21)

שמחת המלכות • שמחת החתונה לנכד האדמו''ר מסאטמאר • גלריה ענקית (22)

שמחת המלכות • שמחת החתונה לנכד האדמו''ר מסאטמאר • גלריה ענקית (23)

שמחת המלכות • שמחת החתונה לנכד האדמו''ר מסאטמאר • גלריה ענקית (24)

????????????????????????????????????

שמחת המלכות • שמחת החתונה לנכד האדמו''ר מסאטמאר • גלריה ענקית (26)

????????????????????????????????????

שמחת המלכות • שמחת החתונה לנכד האדמו''ר מסאטמאר • גלריה ענקית (28)

שמחת המלכות • שמחת החתונה לנכד האדמו''ר מסאטמאר • גלריה ענקית (29)

שמחת המלכות • שמחת החתונה לנכד האדמו''ר מסאטמאר • גלריה ענקית (30)

שמחת המלכות • שמחת החתונה לנכד האדמו''ר מסאטמאר • גלריה ענקית (31)

שמחת המלכות • שמחת החתונה לנכד האדמו''ר מסאטמאר • גלריה ענקית (32)

שמחת המלכות • שמחת החתונה לנכד האדמו''ר מסאטמאר • גלריה ענקית (33)

שמחת המלכות • שמחת החתונה לנכד האדמו''ר מסאטמאר • גלריה ענקית (34)

שמחת המלכות • שמחת החתונה לנכד האדמו''ר מסאטמאר • גלריה ענקית (35)

שמחת המלכות • שמחת החתונה לנכד האדמו''ר מסאטמאר • גלריה ענקית (36)

שמחת המלכות • שמחת החתונה לנכד האדמו''ר מסאטמאר • גלריה ענקית (37)

שמחת המלכות • שמחת החתונה לנכד האדמו''ר מסאטמאר • גלריה ענקית (38)

שמחת המלכות • שמחת החתונה לנכד האדמו''ר מסאטמאר • גלריה ענקית (39)

שמחת המלכות • שמחת החתונה לנכד האדמו''ר מסאטמאר • גלריה ענקית (40)

שמחת המלכות • שמחת החתונה לנכד האדמו''ר מסאטמאר • גלריה ענקית (41)

שמחת המלכות • שמחת החתונה לנכד האדמו''ר מסאטמאר • גלריה ענקית (42)

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

שמחת המלכות • שמחת החתונה לנכד האדמו''ר מסאטמאר • גלריה ענקית (44)

שמחת המלכות • שמחת החתונה לנכד האדמו''ר מסאטמאר • גלריה ענקית (45)

שמחת המלכות • שמחת החתונה לנכד האדמו''ר מסאטמאר • גלריה ענקית (46)

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

שמחת המלכות • שמחת החתונה לנכד האדמו''ר מסאטמאר • גלריה ענקית (49)

שמחת המלכות • שמחת החתונה לנכד האדמו''ר מסאטמאר • גלריה ענקית (50)

שמחת המלכות • שמחת החתונה לנכד האדמו''ר מסאטמאר • גלריה ענקית (51)

שמחת המלכות • שמחת החתונה לנכד האדמו''ר מסאטמאר • גלריה ענקית (52)

שמחת המלכות • שמחת החתונה לנכד האדמו''ר מסאטמאר • גלריה ענקית (53)

שמחת המלכות • שמחת החתונה לנכד האדמו''ר מסאטמאר • גלריה ענקית (54)

שמחת המלכות • שמחת החתונה לנכד האדמו''ר מסאטמאר • גלריה ענקית (55)

שמחת המלכות • שמחת החתונה לנכד האדמו''ר מסאטמאר • גלריה ענקית (56)

שמחת המלכות • שמחת החתונה לנכד האדמו''ר מסאטמאר • גלריה ענקית (57)

שמחת המלכות • שמחת החתונה לנכד האדמו''ר מסאטמאר • גלריה ענקית (58)

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

שמחת המלכות • שמחת החתונה לנכד האדמו''ר מסאטמאר • גלריה ענקית (60)

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

שמחת המלכות • שמחת החתונה לנכד האדמו''ר מסאטמאר • גלריה ענקית (63)

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

שמחת המלכות • שמחת החתונה לנכד האדמו''ר מסאטמאר • גלריה ענקית (65)

שמחת המלכות • שמחת החתונה לנכד האדמו''ר מסאטמאר • גלריה ענקית (66)

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

שמחת המלכות • שמחת החתונה לנכד האדמו''ר מסאטמאר • גלריה ענקית (69)

שמחת המלכות • שמחת החתונה לנכד האדמו''ר מסאטמאר • גלריה ענקית (70)