בהשתתפות אדמו"רים, רבנים ואישי ציבור לצד תושבי השכונה התקיים אתמול (שלישי) מעמד קביעת המזוזה בבית הכנסת המרכזי שיכון ג' בראשותו של הגרש"מ ולך שליט"א • צילום: דוד זר

במעמד רווי הוד וקדושה בהשתתפות מתפללי בית הכנסת המרכזי בשיכון ג' ברחוב חזון איש (מתחם התתי"ם) בבני ברק, רבנים ואישי ציבור, קבע כ"ק האדמו"ר מנדבורנה שליט"א את המזוזה בפתח בית הכנסת ואחריו קבע מזוזה הגאב"ד הגאון רבי סיני הלברשטאם שליט"א

במעמד השתתפו רב הקהילה הגרש"מ הכהן ולך, גאב"ד שיכון ג' הגר"ס הלברשטאם שליט"א וכן סגן ומ"מ ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין, חבר מועצת העיר הרב שלמה קוסטליץ וכן כיבדו את המעמד מנהלי תלמודי התורה הסמוכים לבית הכנסת "תלפיות" ו"פרי חדש".

קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (1) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (2) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (3) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (4) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (5) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (6) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (7) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (8) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (9) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (10) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (11) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (12) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (13) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (14) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (15) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (16) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (17) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (18) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (19) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (20) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (21) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (22) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (23) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (24) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (25) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (26) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (27) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (28) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (29) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (30) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (31) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (32) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (33) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (34) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (35) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (36) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (37) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (38) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (39) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (40) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (41) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (42) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (43) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (44) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (45) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (46) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (47) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (48) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (49) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (50) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (51) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (52) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (53) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (54) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (55) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (56) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (57) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (58) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (59) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (60) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (61) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (62) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (63) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (64) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (65) קביעת מזוזה בית הכנסת שיכון ג' (66)