שר הדתות, חבר הכנסת הרב דוד אזולאי הי"ו עלה למעונם של גדולי ישראל להזמינם ולהתברך לרגל הבר מצוה לנכדו, בן לבנו הרב ינון אזולאי הי"ו יועץ שר הפנים הרב אריה דרעי הי"ו • צילום: יעקב כהן.

שר הדתות, חבר הכנסת הרב דוד אזולאי הי"ו מש"ס עלה למעונם של גדולי ישראל להזמינם ולהתברך לרגל הבר מצוה לנכדו, בן לבנו הרב ינון אזולאי הי"ו יועץ שר הפנים הרב אריה דרעי הי"ו

השר ביקר אצל הגר"ח קנייבסקי, הגרי"ג אדלשטיין, הגרב"ד פוברסקי, הגר"ש בעדני, נשיא מועצת חכמי התורה הגר"ש כהן. האדמורי"ם רבי יקותיאל ורבי רפאל אבוחצירא. גדולי ישראל בירכו את הסבא השר אזולאי שירווה נחת מכל יצאי חלציו, ושימשיך בפעולותיו הברוכות למען חיזוק הדת. התורה והטהרה בארה"ק.

שר הדתות הזמין את גדולי ישראל לבר מצווה לנכדו • צפו (1)

שר הדתות הזמין את גדולי ישראל לבר מצווה לנכדו • צפו (2)

שר הדתות הזמין את גדולי ישראל לבר מצווה לנכדו • צפו (3)

שר הדתות הזמין את גדולי ישראל לבר מצווה לנכדו • צפו (4)

שר הדתות הזמין את גדולי ישראל לבר מצווה לנכדו • צפו (5)

שר הדתות הזמין את גדולי ישראל לבר מצווה לנכדו • צפו (6)

שר הדתות הזמין את גדולי ישראל לבר מצווה לנכדו • צפו (7)

שר הדתות הזמין את גדולי ישראל לבר מצווה לנכדו • צפו (8)

שר הדתות הזמין את גדולי ישראל לבר מצווה לנכדו • צפו (9)

שר הדתות הזמין את גדולי ישראל לבר מצווה לנכדו • צפו (10)

שר הדתות הזמין את גדולי ישראל לבר מצווה לנכדו • צפו (11)

שר הדתות הזמין את גדולי ישראל לבר מצווה לנכדו • צפו (12)

שר הדתות הזמין את גדולי ישראל לבר מצווה לנכדו • צפו (13)

שר הדתות הזמין את גדולי ישראל לבר מצווה לנכדו • צפו (14)