בראשות האדמו"ר רבי ברוך אביחצירא שליט"א ובהשתתפות מאות נערכה ההילולא לכבוד ראש משפחת רבני אבוחצירא הגה"ק רבי יעקב אביחצירא בעל האביר יעקב זיע"א שהתקיימה באולם שע"י מוסדות "בבא סאלי" בנתיבות כמו"כ השתתפו רבנים אישי ציבור ואורחים רבים מהארץ ומחו"ל

מאות השתתפו בהילולא לכבוד ראש משפחת רבני אבוחצירא הגה"ק רבי יעקב אבוחצירא בעל האביר יעקב זיע"א שהתקיימה באולם שע"י מוסודת "בבא סאלי" בנתיבות בהשתתפות רבנים אישי ציבור ואורחים רבים מהארץ ומחו"ל. במהלך הערב נשאו דברי תורה בגדולתו של בעל ההילולא זיע"א והזכירו את חיבוריו הרבים בנסתר ובנגלה.

השר הרב אריה דרעי שהתקבל בברכה רבה ע"י האדמו"ר רבי ברוך אביחצירא נשא דברים במעלת גדולתו של בעל ההילולא זיע"א והזכיר את כל האדרת התורה שממשיך האדמו"ר שליט"א בארץ ובחו"ל ע"י בניו הרבנים שליט"א.


הילולת האביר יעקב זיע''א הראשון לשושלת רבני אבוחצירא (1)

הילולת האביר יעקב זיע''א הראשון לשושלת רבני אבוחצירא (2)

הילולת האביר יעקב זיע''א הראשון לשושלת רבני אבוחצירא (3)

הילולת האביר יעקב זיע''א הראשון לשושלת רבני אבוחצירא (4)

הילולת האביר יעקב זיע''א הראשון לשושלת רבני אבוחצירא (5)

הילולת האביר יעקב זיע''א הראשון לשושלת רבני אבוחצירא (6)

הילולת האביר יעקב זיע''א הראשון לשושלת רבני אבוחצירא (7)

הילולת האביר יעקב זיע''א הראשון לשושלת רבני אבוחצירא (8)

הילולת האביר יעקב זיע''א הראשון לשושלת רבני אבוחצירא (9)