גם אני הייתי שם היה מעמד מרגש מאד זה אחד החידרים הכי חשובים באידיש בבני ברק