בתלמוד תורה "חתם סופר" בבני ברק נערך ברוב פאר והדר מעמד ה'חומש סעודה' לצעירי הצאן הפותחים בלימוד פסוקי התורה הקדושה. גאב"ד זכרון מאיר הגאון רבי חיים וואזנר שליט"א הלהיב את ההורים והילדים במשא בשבח ובמתיקות דברי התורה וחביבותה • צילום: משה גולדשטיין

חומש סעודה ת''ת חתם סופר ב''ב (1) חומש סעודה ת''ת חתם סופר ב''ב (2) חומש סעודה ת''ת חתם סופר ב''ב (3) חומש סעודה ת''ת חתם סופר ב''ב (4) חומש סעודה ת''ת חתם סופר ב''ב (5) חומש סעודה ת''ת חתם סופר ב''ב (6) חומש סעודה ת''ת חתם סופר ב''ב (7) חומש סעודה ת''ת חתם סופר ב''ב (8) חומש סעודה ת''ת חתם סופר ב''ב (9) חומש סעודה ת''ת חתם סופר ב''ב (10) חומש סעודה ת''ת חתם סופר ב''ב (11) חומש סעודה ת''ת חתם סופר ב''ב (12) חומש סעודה ת''ת חתם סופר ב''ב (13) חומש סעודה ת''ת חתם סופר ב''ב (14) חומש סעודה ת''ת חתם סופר ב''ב (15) חומש סעודה ת''ת חתם סופר ב''ב (16) חומש סעודה ת''ת חתם סופר ב''ב (17) חומש סעודה ת''ת חתם סופר ב''ב (18) חומש סעודה ת''ת חתם סופר ב''ב (19) חומש סעודה ת''ת חתם סופר ב''ב (20) חומש סעודה ת''ת חתם סופר ב''ב (21) חומש סעודה ת''ת חתם סופר ב''ב (22) חומש סעודה ת''ת חתם סופר ב''ב (23) חומש סעודה ת''ת חתם סופר ב''ב (24) חומש סעודה ת''ת חתם סופר ב''ב (25) חומש סעודה ת''ת חתם סופר ב''ב (26) חומש סעודה ת''ת חתם סופר ב''ב (27) חומש סעודה ת''ת חתם סופר ב''ב (28) חומש סעודה ת''ת חתם סופר ב''ב (29)