צפו בתמונות משמחת נישואי נכדת הגאון רבי דוד שלמה זולדן שליט"א דומ"צ סערט ויז'ניץ והגה"צ רבי יצחק ישעי' ווייס שליט"א גאב"ד נוה אחיעזר. החתן בן הג"ר דוד יהודה פלדמן ר"מ בישיבת ויז'ניץ ברכפלד.

חתונת נוה אחיעזר הרב זולדן (1) חתונת נוה אחיעזר הרב זולדן (2) חתונת נוה אחיעזר הרב זולדן (3) חתונת נוה אחיעזר הרב זולדן (4) חתונת נוה אחיעזר הרב זולדן (5) חתונת נוה אחיעזר הרב זולדן (6) חתונת נוה אחיעזר הרב זולדן (7) חתונת נוה אחיעזר הרב זולדן (8) חתונת נוה אחיעזר הרב זולדן (10) חתונת נוה אחיעזר הרב זולדן (11) חתונת נוה אחיעזר הרב זולדן (12) חתונת נוה אחיעזר הרב זולדן (13) חתונת נוה אחיעזר הרב זולדן (14) חתונת נוה אחיעזר הרב זולדן (16) חתונת נוה אחיעזר הרב זולדן (18) חתונת נוה אחיעזר הרב זולדן (19) חתונת נוה אחיעזר הרב זולדן (22) חתונת נוה אחיעזר הרב זולדן (23) חתונת נוה אחיעזר הרב זולדן (25) חתונת נוה אחיעזר הרב זולדן (26) חתונת נוה אחיעזר הרב זולדן (27) חתונת נוה אחיעזר הרב זולדן (29) חתונת נוה אחיעזר הרב זולדן (30) חתונת נוה אחיעזר הרב זולדן (32) חתונת נוה אחיעזר הרב זולדן (34) חתונת נוה אחיעזר הרב זולדן (35) חתונת נוה אחיעזר הרב זולדן (36) חתונת נוה אחיעזר הרב זולדן (38) חתונת נוה אחיעזר הרב זולדן (40) חתונת נוה אחיעזר הרב זולדן (41) חתונת נוה אחיעזר הרב זולדן (42) חתונת נוה אחיעזר הרב זולדן (43) חתונת נוה אחיעזר הרב זולדן (44) חתונת נוה אחיעזר הרב זולדן (45) חתונת נוה אחיעזר הרב זולדן (48) חתונת נוה אחיעזר הרב זולדן (49) חתונת נוה אחיעזר הרב זולדן (50) חתונת נוה אחיעזר הרב זולדן (52) חתונת נוה אחיעזר הרב זולדן (55) חתונת נוה אחיעזר הרב זולדן (56) חתונת נוה אחיעזר הרב זולדן (59) חתונת נוה אחיעזר הרב זולדן (60) חתונת נוה אחיעזר הרב זולדן (61)