קהל המונים מתושבי לונדון השתתפו אמש (שני) בדינר השנתי 'יומם יצווה' לטובת חברת הצלה ד'לונדון בעיר, שהתקיים באולם המפואר בעיר, בהשתתפות גאב"ד לונדון הגה"צ רבי משה חיים אפרים פאדווא שליט"א • צילום: דודי בראון

אנגליה המונים בדינר 'יומם יצווה' לטובת חברת הצלה ד'לונדון (1)

אנגליה המונים בדינר 'יומם יצווה' לטובת חברת הצלה ד'לונדון (2)

אנגליה המונים בדינר 'יומם יצווה' לטובת חברת הצלה ד'לונדון (3)

אנגליה המונים בדינר 'יומם יצווה' לטובת חברת הצלה ד'לונדון (4)

אנגליה המונים בדינר 'יומם יצווה' לטובת חברת הצלה ד'לונדון (5)

אנגליה המונים בדינר 'יומם יצווה' לטובת חברת הצלה ד'לונדון (6)

אנגליה המונים בדינר 'יומם יצווה' לטובת חברת הצלה ד'לונדון (7)

אנגליה המונים בדינר 'יומם יצווה' לטובת חברת הצלה ד'לונדון (8)

אנגליה המונים בדינר 'יומם יצווה' לטובת חברת הצלה ד'לונדון (9)

אנגליה המונים בדינר 'יומם יצווה' לטובת חברת הצלה ד'לונדון (10)

אנגליה המונים בדינר 'יומם יצווה' לטובת חברת הצלה ד'לונדון (11)

אנגליה המונים בדינר 'יומם יצווה' לטובת חברת הצלה ד'לונדון (12)

אנגליה המונים בדינר 'יומם יצווה' לטובת חברת הצלה ד'לונדון (13)

אנגליה המונים בדינר 'יומם יצווה' לטובת חברת הצלה ד'לונדון (14)

אנגליה המונים בדינר 'יומם יצווה' לטובת חברת הצלה ד'לונדון (15)

אנגליה המונים בדינר 'יומם יצווה' לטובת חברת הצלה ד'לונדון (16)

אנגליה המונים בדינר 'יומם יצווה' לטובת חברת הצלה ד'לונדון (17)

אנגליה המונים בדינר 'יומם יצווה' לטובת חברת הצלה ד'לונדון (18)

אנגליה המונים בדינר 'יומם יצווה' לטובת חברת הצלה ד'לונדון (19)

אנגליה המונים בדינר 'יומם יצווה' לטובת חברת הצלה ד'לונדון (20)

אנגליה המונים בדינר 'יומם יצווה' לטובת חברת הצלה ד'לונדון (21)

אנגליה המונים בדינר 'יומם יצווה' לטובת חברת הצלה ד'לונדון (22)

אנגליה המונים בדינר 'יומם יצווה' לטובת חברת הצלה ד'לונדון (23)

אנגליה המונים בדינר 'יומם יצווה' לטובת חברת הצלה ד'לונדון (24)

אנגליה המונים בדינר 'יומם יצווה' לטובת חברת הצלה ד'לונדון (25)

אנגליה המונים בדינר 'יומם יצווה' לטובת חברת הצלה ד'לונדון (26)

אנגליה המונים בדינר 'יומם יצווה' לטובת חברת הצלה ד'לונדון (27)

אנגליה המונים בדינר 'יומם יצווה' לטובת חברת הצלה ד'לונדון (28)

אנגליה המונים בדינר 'יומם יצווה' לטובת חברת הצלה ד'לונדון (29)

אנגליה המונים בדינר 'יומם יצווה' לטובת חברת הצלה ד'לונדון (30)

אנגליה המונים בדינר 'יומם יצווה' לטובת חברת הצלה ד'לונדון (31)

אנגליה המונים בדינר 'יומם יצווה' לטובת חברת הצלה ד'לונדון (32)

אנגליה המונים בדינר 'יומם יצווה' לטובת חברת הצלה ד'לונדון (33)

אנגליה המונים בדינר 'יומם יצווה' לטובת חברת הצלה ד'לונדון (34)

אנגליה המונים בדינר 'יומם יצווה' לטובת חברת הצלה ד'לונדון (35)

אנגליה המונים בדינר 'יומם יצווה' לטובת חברת הצלה ד'לונדון (36)

אנגליה המונים בדינר 'יומם יצווה' לטובת חברת הצלה ד'לונדון (37)

אנגליה המונים בדינר 'יומם יצווה' לטובת חברת הצלה ד'לונדון (38)