מאות מתושבי לונדון השתתפו במעמד כנס היסוד לארגון "נפשי" אשר מטרת הארגון לחיזוק הקשר בין אבות ובנים. במעמד השתתפו אדמור"י ורבני העיר אשר קראו לציבור להשתתף במעמד ולקבל את הדרכת מנהלי המוסדות שאף נטלו חלק במעמד האדיר למען חינוך הילדים.

Nafshy All GoingNafshy HachoniNafshy Logo BlueNafshy PshevorskNafshy Rav Wosner LondonNafshy Ruv Padwa Lonodn
כנס ארגון נפשי לונדון (2) כנס ארגון נפשי לונדון (3) כנס ארגון נפשי לונדון (4) כנס ארגון נפשי לונדון (5) כנס ארגון נפשי לונדון (6) כנס ארגון נפשי לונדון (7) כנס ארגון נפשי לונדון (8) כנס ארגון נפשי לונדון (9) כנס ארגון נפשי לונדון (10) כנס ארגון נפשי לונדון (11) כנס ארגון נפשי לונדון (12) כנס ארגון נפשי לונדון (13) כנס ארגון נפשי לונדון (14) כנס ארגון נפשי לונדון (15) כנס ארגון נפשי לונדון (16) כנס ארגון נפשי לונדון (17) כנס ארגון נפשי לונדון (18) כנס ארגון נפשי לונדון (19) כנס ארגון נפשי לונדון (20) כנס ארגון נפשי לונדון (21) כנס ארגון נפשי לונדון (22) כנס ארגון נפשי לונדון (23) כנס ארגון נפשי לונדון (24) כנס ארגון נפשי לונדון (25) כנס ארגון נפשי לונדון (26) כנס ארגון נפשי לונדון (27) כנס ארגון נפשי לונדון (28) כנס ארגון נפשי לונדון (29) כנס ארגון נפשי לונדון (30) כנס ארגון נפשי לונדון (31) כנס ארגון נפשי לונדון (32) כנס ארגון נפשי לונדון (33) כנס ארגון נפשי לונדון (34) כנס ארגון נפשי לונדון (35)