קהל רב מתושבי העיר אשדוד ובראשם הרה"צ רבי חיים פינטו שליט"א רבה של אשדוד רבנים ונכבדי ציבור הגיעו להשתתף לעצרת התעוררות במלאת י"ב שנים לפטירת איש החסד רב הפעלים שפעל רבות למען תושבי העיר בפשטות ובצניעות ר' אליהו בן חמו ז"ל סגן ראש העיר לשעבר וכיהן בעוד תפקידים ציבוריים למען הכלל.

שליח ציבור לדוגמא ולמופת – י"ב שנים לפטירתו של הרב אליהו בן חמו ז"ל סגן ראש העיר

קהל רב מתושבי העיר אשדוד ובראשם הרה"צ רבי חיים פינטו רבה של אשדוד רבנים ונכבדי ציבור הגיעו להשתתף לעצרת התעוררות במלאת יב' שנים  לאיש החסד רב הפעלים שפעל רבות למען תושבי העיר בפשטות ובצניעות ר' אליהו בן חמו ז"ל סגן ראש העיר לשעבר וכיהן בעוד תפקידים ציבוריים למען הכלל.

עצרת ההתעוררות לזכרו התקיימה בבית כנסת "אליהו הנביא" שהקים המנוח ז"ל ברובע ו' בראשות בנו הרה"ג ר' אברהם בן חמו ראש הכולל 'כנסת ישראל'.

את העצרת פתח בנו הרה"ג ר' אברהם בן חמו רב בית הכנסת ולאחריו נשאו דברים הרבנים שליט"א.

הרב הראשי הרה"צ רבי חיים פינטו דיבר בשבחו של המנוח ז"ל שהיה לו גם תורה וגם חסד,  ועדיין זכור לנו מימיה הראשונים של העיר, את הקמת שירת הבקשות כשלימים קמה האנדלוסית, אבל בתחילה היה מתאמץ רבות להופיע בכל בית כנסת ובכל הזדמנות כדי לעמוד על טיבה ויחודה של השירה והפיוט עם שורשיה הקדושים, אותה ינק ולמד מפי פייטנים תלמידי חכמים ידועי שם עוד ממרוקו.

ראש העיר ד"ר לסרי סיפר על היכרותו עם ר' אליהו ז"ל עוד מימיה הראשונים של העיר ברובע א' שהיה לדמות כאיש ציבור וחסד ועזרה לזולת במסירות מיוחדת. ציין את גדלותו בשירה ובפיוט בבית הכנסת אשר אליו היו נכספים רבים מתושבי העיר במשך שבתות הבקשות בכל תקופת ימות החורף. יצויין גם כי 'המרכז לפיוט ושירה' העושה רבות למען מורשת השירה של הבקשות זה מעשי ידיו של רבי אליהו ז"ל, שזה אחד הפרקים החשובים ביותר ובפרט שזה בארץ ישראל ומטביע חותם עמוק שמשאיר את המורשת הזו לעוד שנים רבות.

ראש העיר ציין לשבח את עבודת הקודש של בנו הרב אברהם בן-חמו בכולל החשוב שעומד בראשו ושבע"ה אנו נעמוד לימין המורשת של ר' אליהו בן חמו ז"ל בהנצחת זכרו במבנה קבע.

הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית פתח בדברי שבח והערכה למנוח ז"ל, כחבר במועצת העיר אני זוכר את פעילותו של ר' אליהו שדאג בשביל אחרים בכל תפקיד ציבורי עשה מלאכתו נאמנה, היה מלווה אנשים גלמודים כדי למצוא להם מזור ועזרה. וכמעט שאין מקום של תורה בעיר אשדוד שאין את טביעת אצבעותיו בעזרה וסיוע, כשהיה מביט בפני האנשים וראה שאינם נראים כתמול שלשום, מיד היה שואל ומתעניין, מדוע פניכם רעים היום? – במה אפשר לעזור, והיה הולך איתם ממקום למקום עד שמצא להם פתרון וכנשאל האם אנשים אלו בני משפחתו?, ענה, אלו יהודים וצריך לעזור להם כמה שאפשר וזה מחובתנו! הוא היה דמות שמחייבת את כולנו כיצד לנהוג בבין אדם לחבירו מתוך אחריות ויש לו זכויות רבות באחזקת התורה בפעילותו במשך השנים כשהיה נציג ציבור.

ר' אליהו ז"ל התנהג בתפקידו תמיד כאדם פשוט בנחת רוח ובמאור פנים עם הבריות ולא משנה מי האדם הנמצא לפניו שזקוק לעזרה, כך בכל תפקיד ציבורי שעמד בראשו.

עצרת להרב אליהו בן חמו 12 שנים לפטירתו (1) עצרת להרב אליהו בן חמו 12 שנים לפטירתו (2) עצרת להרב אליהו בן חמו 12 שנים לפטירתו (3) עצרת להרב אליהו בן חמו 12 שנים לפטירתו (4) עצרת להרב אליהו בן חמו 12 שנים לפטירתו (5) עצרת להרב אליהו בן חמו 12 שנים לפטירתו (6) עצרת להרב אליהו בן חמו 12 שנים לפטירתו (7)