כ"ק מרנן האדמו"רים מגור, צאנז, ויז'ניץ, מודז'יץ, חוסט, מעליץ ורבי יקותיאל אבוחצירא שליט"א, הרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד לאו שליט"א עלו בשבוע שעבר (חמישי) לניחום האבלים אצל כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א שישב שבעה על פטירת אמו הרבנית הצדקנית מבילגורייא ע"ה • צילומים: אנשיל בעק, וא.מ.ש. משה גולדשטיין ויהושע פרוכטר.

גלריה שלישית ניחום האבלים אצל האדמו''ר מבעלזא (1)

גלריה שלישית ניחום האבלים אצל האדמו''ר מבעלזא (2)

גלריה שלישית ניחום האבלים אצל האדמו''ר מבעלזא (3)

גלריה שלישית ניחום האבלים אצל האדמו''ר מבעלזא (4)

גלריה שלישית ניחום האבלים אצל האדמו''ר מבעלזא (5)

גלריה שלישית ניחום האבלים אצל האדמו''ר מבעלזא (6)

גלריה שלישית ניחום האבלים אצל האדמו''ר מבעלזא (7)

גלריה שלישית ניחום האבלים אצל האדמו''ר מבעלזא (8)

גלריה שלישית ניחום האבלים אצל האדמו''ר מבעלזא (9)

גלריה שלישית ניחום האבלים אצל האדמו''ר מבעלזא (10)

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????