קהל המונים השתתפו במעמד ההספד במלאת השלושים להסתלקותו של כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז ז'מיגראד זצ"ל • המעמד התקיים בהיכל בית המדרש צאנז ז'מיגראד ברחוב מינץ בבני ברק. במעמד השתתפו אדמו"רים ורבנים וקהל חסידיו • במהלך הערב נשאו דברי התעוררות הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א ואחד מתלמידיו ממתפללי בית מדרשו • צילום: יהודה פרקוביץ.

זֹאת נֶחָמָתִי • עצרת הספד לזכרו של כק האדמור מצאנז ז'מיגראד זצל (1)

זֹאת נֶחָמָתִי • עצרת הספד לזכרו של כק האדמור מצאנז ז'מיגראד זצל (2)

זֹאת נֶחָמָתִי • עצרת הספד לזכרו של כק האדמור מצאנז ז'מיגראד זצל (3)

זֹאת נֶחָמָתִי • עצרת הספד לזכרו של כק האדמור מצאנז ז'מיגראד זצל (4)

זֹאת נֶחָמָתִי • עצרת הספד לזכרו של כק האדמור מצאנז ז'מיגראד זצל (5)

זֹאת נֶחָמָתִי • עצרת הספד לזכרו של כק האדמור מצאנז ז'מיגראד זצל (6)

זֹאת נֶחָמָתִי • עצרת הספד לזכרו של כק האדמור מצאנז ז'מיגראד זצל (7)

זֹאת נֶחָמָתִי • עצרת הספד לזכרו של כק האדמור מצאנז ז'מיגראד זצל (8)

זֹאת נֶחָמָתִי • עצרת הספד לזכרו של כק האדמור מצאנז ז'מיגראד זצל (9)

זֹאת נֶחָמָתִי • עצרת הספד לזכרו של כק האדמור מצאנז ז'מיגראד זצל (10)

זֹאת נֶחָמָתִי • עצרת הספד לזכרו של כק האדמור מצאנז ז'מיגראד זצל (11)