אוקראינה: הילולת רבי יוסף מיאמפלי ומעמד 'קרן הבנין' למען ישיבת "משנת המגיד מזלאטשוב" ביאמפלי

אדמו"רים רבנים וראש-ישיבות השתתפו בסעודת מלוה מלכה ומעמד 'קרן הבנין' להעמיד יסוד איתן למען קיום ופריחת הישיבה הקדושה "משנת המגיד מזלאטשוב" בעיירה יאמפאלי שבאוקראינה, בו לומדים עשרות בחורי חמד מארץ הקודש ומרחבי תבל, הישיבה ממוקם סמוך ונראה לציונו הקדוש של המגיד הרה"ק רבי מיכל מזלאטשוב זיעוכי"א וזוכים לחסות במקום תורה יהודי שהפריח את השממה הרוחנית שנגוזה ביאמפולי • JDN מגיש תיעוד מהמעמד והדמיית מבנה הישיבה שיוקם ביאמפאלי.

בראשות אדמו"רים רבנים וראש-ישיבות סעודת מלוה מלכה מרשים ומעמד 'קרן הבנין' להעמיד יסוד איתן למען קיום ופריחת הישיבה הקדושה "משנת המגיד מזלאטשוב" בעיירה יאמפאלי שבאוקראינה, בו לומדים עשרות בחורי חמד מארץ הקודש ומרחבי תבל, הישיבה ממוקם סמוך ונראה לציונו הקדוש של המגיד הרה"ק רבי מיכל מזלאטשוב זיעוכי"א וזוכים לחסות במקום תורה יהודי שהפריח את השממה הרוחנית שנגוזה ביאמפול.

המוזמנים, תומכי עולם התורה, נדיבי עם ותלמידי חכמים מופלגים, הסבו לסעודת מצווה כיד המלך, סביב שולחנות ערוכים בכל טוב.

פתח את המעמד הרב מענדל ורצברגר שמסר להמשתתפים את תחושותיו מהביקור בישיבה, ותיאר את תהליכי ייסוד הישיבה ובשבח הרעיון לפתוח ישיבה לבחורים המחפשים בית חם עם מנוחת הנפש בעיירה נידחת אי-שם באוקראינה, הרחק משאון העיר, בכדי להישמר מסכנות הרחוב ולהידבק בתורה ומצוות.

הנואם הזכיר בדבריו, את העלייה ההמונית מידי שנה בערב יום הכיפורים, לשהות בסמוך לציון הקדוש של הרבי רבי מיכל מזלאטשוב זכותו יגן עלינו, ומסר ממה שקיבל ממגידי אמת שגילה הרה״צ רבי יענקל מפשעווארסק זי״ע שציון המגיד הקדוש הוא המקום הכי מוכשר לשוב בתשובה שלימה ושיתקבל לפני המקום, כיוון שצדיקים ממשיכים עם עבודתם אפילו בשמי מרום ומי לנו גדול משר התשובה המגיד הקדוש שכידוע החזיר אלפים ורבבות בתשובה, שנית אמר הרבי מפשעווארסק זיע"א (בחיוך…) שידוע מה שמובא בספר צמח דוד, אשר נשמות באו מעולם העליון להרה״ק ר׳ מענדעל׳ע מרימונוב זי״ע שישתדל להעביר המגיד הקדוש מהבי״ד של מעלה שמאוד מחמיר בעונשם א״כ בוודאי קיבל הדרכה מזה…

אחריו שרו את ניגון 'התעוררות רחמים' להמגיד הקדוש מזלאטשוב זיע"א, כשהקהל כולו משורר הניגון בדביקות והתרוממות.

כ״ק האדמו"ר מזלאטשוב שליט"א, סיים ההדרן והאציל מברכתו ועורר על הזכות הנפלאה להיות לעזר עבור מוסדותיו של הסבא קדישא מזלאטשוב "זכותו של הסבא הקדוש יגן על האחים לבית לנדאו, יברך אותם שיראו ברכה בכל עמלם ופועלם הכביר וכל המשתתפים שנטלו חלק במסיבה יבורך בכל מילי דמיטב בבני חיי ומזוני ושמחה בכל טוב ונזכה ל"ובא לציון גואל בב"א".

התומכים להמוסדות הקדושים שנוסדו על קברו לשמו ולזכרו הטהור כתבו פתקאות ('קוויטלעך') מיוחדים בו רשומים שמם ושמות יקיריהם לברכה והצלחה בכל מילי דמיטב, ונשלח משם תיכף ליאמפאלא והלומדים עוד הזכירו שמותיהם לטובה בעצם יומא דהילולא.

הרב שמעון זיידא שליט״א מוהל מומחה וראש המוהלים – באירגון "לברית הבט", השמיע רשמים מביקוריו המרובים בעיירה יאמפול כשנסע להכניס יהודי אוקריינא בבריתו של אברהם אבינו, הביע התפעלות מרובה מהמחזה המיוחד לראות בחורי חמד היושבים והוגים בתורה סמוך לציונו של המגיד הקדוש שענינו המרכזי היה "רבים השיב מעוון", בזה פעל ועסק כל ימיו והישיבה על קברו זוהי צוואתו האחרונה בעלמא הדין.

כ"ק הגה"צ אבדק"ק סיגעט שליט"א, שטרח להגיע ולפאר את המעמד, ברך את המשתתפים תומכי המוסדות הק', שזכו לתמוך ולהחזיק את בני הישיבה הגדולה ביאמפול, בכל המצטרך להם בגשמיות וברוחניות.

הגה"צ אב"ד סאמבור שליט"א, מסר מתורת זלאטשוב ויאמפאלא להנאספים וסיפר את המעשה הנורא מהסתלקותו של המגיד הקדוש מזלאטשוב זי״ע ומה שהתרחש בו בזמן לבעל ההילולא זי״ע

את מסכת הנאומים חתם הרב רבי משה לנדא שליט"א מיאמפאלא, המסור ונתון בכל ליבו ונפשו למען המוסדות הקדושים, שהביע רחשי תודה והוקרה לתומכי הישיבה ודרש בעניני דיומא, בסיום דבריו תיאר בקצרה את הפעולות הגדולות הנעשות בעיר יאמפאלי כאשר הוא מזמין כל אחד מהמשתתפים לבוא ולראות מקרוב את המהפכה היהודית – חסידית המתחוללת בעיירה האוקראינית.

הרב לנדא, אף הוא עורר על העלייה השנתית באופן של 'לפני ד' תטהרו', בערב יום הקדוש להשתטח על הציון הקדוש ביאפאלי שבאוקראינה, ולהתפלל את תפילות היום הגדול סמוך ונראה לקברו של המגיד הקדוש, וציין את המנהג הידוע אצל המגיד זיע"א שמאז ומתמיד נהגו לבוא אליו יהודדים רבים חסידים גדולים, מקרוב ומרחוק,  ולהתוודות בטרם התקדש יום הכיפורים והיה נותן לכל אחד ואחד דרך לשוב בתשובה שלימה לפני אבינו שבשמים. על מנהג זה מקובל ממסורת דורי דורות התבטאות רבינו אור-שבעת הימים הבעל-שם-טוב הקדוש, אשר מי שזכה שהמגיד מזלאטשוב יושיבו סביב שולחנו בעת סעודה המפסקת בערב יום הכיפורים, "בוודאי שנמחלו לו כל עוונותיו".

בשעת חצות הסתיים המעמד המופלא, כשהקהל מוסיף להתחזק בדרכיו של עמוד האש, המגיד הקדוש זיעוכי"א, כשהלילה ניתן לשאוב השפעה רבת תעצומות מהחזקת המוסדות הקדושים והפעולות החשובות בהן עסק משך כל חייו בעלמא הדין ובוודאי ממשיך הרבי זצ"ל להשפיע ולהמליץ טוב וחסד בעד כל ההולכים לאורו.

הילולת הרהק רבי יוסף מיאמפלי זיע (1) הילולת הרהק רבי יוסף מיאמפלי זיע (1) הילולת הרהק רבי יוסף מיאמפלי זיע (2) הילולת הרהק רבי יוסף מיאמפלי זיע (2) הילולת הרהק רבי יוסף מיאמפלי זיע (3) הילולת הרהק רבי יוסף מיאמפלי זיע (3) הילולת הרהק רבי יוסף מיאמפלי זיע (4) הילולת הרהק רבי יוסף מיאמפלי זיע (4) הילולת הרהק רבי יוסף מיאמפלי זיע (5)

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן