קהל רב ובראשם אדמורי"ם רבנים ותומכי תורה השתתפו במסיבה לטובת הישיבה הגדולה ישיבת תפארת ישראל שבהיכל בית המדרש קנה בושם • המסיבה נערכה בבית הרה"ג נפתלי צבי בראנדסדארפער שליט"א רב דבית המדרש קנה בושם לונדון.

מסיבה לטובת הישיבה הגדולה ישיבת תפארת ישראל לונדון (1) מסיבה לטובת הישיבה הגדולה ישיבת תפארת ישראל לונדון (2) מסיבה לטובת הישיבה הגדולה ישיבת תפארת ישראל לונדון (3) מסיבה לטובת הישיבה הגדולה ישיבת תפארת ישראל לונדון (4) מסיבה לטובת הישיבה הגדולה ישיבת תפארת ישראל לונדון (5) מסיבה לטובת הישיבה הגדולה ישיבת תפארת ישראל לונדון (6) מסיבה לטובת הישיבה הגדולה ישיבת תפארת ישראל לונדון (7) מסיבה לטובת הישיבה הגדולה ישיבת תפארת ישראל לונדון (8) מסיבה לטובת הישיבה הגדולה ישיבת תפארת ישראל לונדון (9) מסיבה לטובת הישיבה הגדולה ישיבת תפארת ישראל לונדון (10) מסיבה לטובת הישיבה הגדולה ישיבת תפארת ישראל לונדון (11) מסיבה לטובת הישיבה הגדולה ישיבת תפארת ישראל לונדון (12) מסיבה לטובת הישיבה הגדולה ישיבת תפארת ישראל לונדון (13) מסיבה לטובת הישיבה הגדולה ישיבת תפארת ישראל לונדון (14) מסיבה לטובת הישיבה הגדולה ישיבת תפארת ישראל לונדון (15) מסיבה לטובת הישיבה הגדולה ישיבת תפארת ישראל לונדון (16) מסיבה לטובת הישיבה הגדולה ישיבת תפארת ישראל לונדון (17) מסיבה לטובת הישיבה הגדולה ישיבת תפארת ישראל לונדון (18) מסיבה לטובת הישיבה הגדולה ישיבת תפארת ישראל לונדון (19) מסיבה לטובת הישיבה הגדולה ישיבת תפארת ישראל לונדון (20) מסיבה לטובת הישיבה הגדולה ישיבת תפארת ישראל לונדון (21) מסיבה לטובת הישיבה הגדולה ישיבת תפארת ישראל לונדון (22) מסיבה לטובת הישיבה הגדולה ישיבת תפארת ישראל לונדון (23) מסיבה לטובת הישיבה הגדולה ישיבת תפארת ישראל לונדון (24) מסיבה לטובת הישיבה הגדולה ישיבת תפארת ישראל לונדון (25)