קהל רב ובראשם כ"ק גאב"ד ירושלים שליט"א אדמורי"ם ורבנים השתתפו במעמד חנוכת לבית החינוך לבנות 'בנות שפרינצא' על טהרת הקודש • צילום: שמואל דריי

מעמד חנוכת הבית לבית הספר 'בנות שפרינצא' (1) מעמד חנוכת הבית לבית הספר 'בנות שפרינצא' (2) מעמד חנוכת הבית לבית הספר 'בנות שפרינצא' (3) מעמד חנוכת הבית לבית הספר 'בנות שפרינצא' (4) מעמד חנוכת הבית לבית הספר 'בנות שפרינצא' (5) מעמד חנוכת הבית לבית הספר 'בנות שפרינצא' (6) מעמד חנוכת הבית לבית הספר 'בנות שפרינצא' (7) מעמד חנוכת הבית לבית הספר 'בנות שפרינצא' (8) מעמד חנוכת הבית לבית הספר 'בנות שפרינצא' (9) מעמד חנוכת הבית לבית הספר 'בנות שפרינצא' (10) מעמד חנוכת הבית לבית הספר 'בנות שפרינצא' (11) מעמד חנוכת הבית לבית הספר 'בנות שפרינצא' (12) מעמד חנוכת הבית לבית הספר 'בנות שפרינצא' (13) מעמד חנוכת הבית לבית הספר 'בנות שפרינצא' (14) מעמד חנוכת הבית לבית הספר 'בנות שפרינצא' (15) מעמד חנוכת הבית לבית הספר 'בנות שפרינצא' (16) מעמד חנוכת הבית לבית הספר 'בנות שפרינצא' (17) מעמד חנוכת הבית לבית הספר 'בנות שפרינצא' (18) מעמד חנוכת הבית לבית הספר 'בנות שפרינצא' (19) מעמד חנוכת הבית לבית הספר 'בנות שפרינצא' (20) מעמד חנוכת הבית לבית הספר 'בנות שפרינצא' (21) מעמד חנוכת הבית לבית הספר 'בנות שפרינצא' (22) מעמד חנוכת הבית לבית הספר 'בנות שפרינצא' (23) מעמד חנוכת הבית לבית הספר 'בנות שפרינצא' (24) מעמד חנוכת הבית לבית הספר 'בנות שפרינצא' (25) מעמד חנוכת הבית לבית הספר 'בנות שפרינצא' (26) מעמד חנוכת הבית לבית הספר 'בנות שפרינצא' (27) מעמד חנוכת הבית לבית הספר 'בנות שפרינצא' (28) מעמד חנוכת הבית לבית הספר 'בנות שפרינצא' (29) מעמד חנוכת הבית לבית הספר 'בנות שפרינצא' (30) מעמד חנוכת הבית לבית הספר 'בנות שפרינצא' (31)