מאות השתתפו בשמחת החתונה לנכד כ"ק האדמו"ר מקאפיטשיניץ שליט"א, בן לבנו הרה"ג רבי בנימין פלינטנשטיין שליט"א רב ביהמ"ד "אוהב ישראל" קאפיטשיניץ בבית שמש, וחתן כ"ק אדמו"ר מבאסטאן זצוק"ל, עב"ג בת הרה"ג רבי צבי אלימלך רייכמן שליט"א. שמחת החתונה התקיימה באולמי כתר הרימון בבני ברק • צילום: שלומי טריכטר

חתונת בית קאפיטשניץ רייכמן (1) חתונת בית קאפיטשניץ רייכמן (2) חתונת בית קאפיטשניץ רייכמן (3) חתונת בית קאפיטשניץ רייכמן (4) חתונת בית קאפיטשניץ רייכמן (5) חתונת בית קאפיטשניץ רייכמן (6) חתונת בית קאפיטשניץ רייכמן (7) חתונת בית קאפיטשניץ רייכמן (8) חתונת בית קאפיטשניץ רייכמן (9) חתונת בית קאפיטשניץ רייכמן (10) חתונת בית קאפיטשניץ רייכמן (11) חתונת בית קאפיטשניץ רייכמן (12) חתונת בית קאפיטשניץ רייכמן (13) חתונת בית קאפיטשניץ רייכמן (14) חתונת בית קאפיטשניץ רייכמן (15) חתונת בית קאפיטשניץ רייכמן (16) חתונת בית קאפיטשניץ רייכמן (17) חתונת בית קאפיטשניץ רייכמן (18) חתונת בית קאפיטשניץ רייכמן (19) חתונת בית קאפיטשניץ רייכמן (20) חתונת בית קאפיטשניץ רייכמן (21) חתונת בית קאפיטשניץ רייכמן (22) חתונת בית קאפיטשניץ רייכמן (23) חתונת בית קאפיטשניץ רייכמן (24) חתונת בית קאפיטשניץ רייכמן (25) חתונת בית קאפיטשניץ רייכמן (26) חתונת בית קאפיטשניץ רייכמן (27) חתונת בית קאפיטשניץ רייכמן (28) חתונת בית קאפיטשניץ רייכמן (29) חתונת בית קאפיטשניץ רייכמן (30) חתונת בית קאפיטשניץ רייכמן (31) חתונת בית קאפיטשניץ רייכמן (32) חתונת בית קאפיטשניץ רייכמן (33) חתונת בית קאפיטשניץ רייכמן (34) חתונת בית קאפיטשניץ רייכמן (35) חתונת בית קאפיטשניץ רייכמן (36) חתונת בית קאפיטשניץ רייכמן (37) חתונת בית קאפיטשניץ רייכמן (38) חתונת בית קאפיטשניץ רייכמן (39) חתונת בית קאפיטשניץ רייכמן (40) חתונת בית קאפיטשניץ רייכמן (41) חתונת בית קאפיטשניץ רייכמן (42) חתונת בית קאפיטשניץ רייכמן (43) חתונת בית קאפיטשניץ רייכמן (45)