כ"ק אדמו"ר מקוסוב ויז'ניץ שליט"א יצא בשבוע שעבר (חמישי) בראשות קהל חסידיו למסע תפילות לפקוד את קברי הצדיקים בהונגריה. במרכז המסע עמד השבת ביים פועל ישועות בקערעסטיר סמוך לציונו הקדוש של מופת הדור ומחולל הפלאות הרה"ק רבי ישעי' מקערעסטיר זיע"א • צילום: מערכת 'אידישע נייעס'.

מיד עם הגעתם פקדו את קברי הצדיקים הרה"ק רבי יצחק אייזיק מקאליב זיע"א, הרה"ק בעל הישמח משה זיע"א, הרה"ק רבי צבי מליסקא זיע"א, הרה"ק רבי ישראל חיים העברי זיע"א.

א' שבת ביים פועל ישועות און קערעסטיר בראשות האדמור מקוסוב ויז'ניץ (34)

בערב שבת קודש עלה כ"ק אדמו"ר שליט"א עם קהל חסידיו להשתטחות על ציונו הקדוש של הרה"ק רבי ישעי' מקערעסטיר זיע"א לפעול ישועות נשגבות לכלל ולפרט.שבת קוסוב ויזניץ בקרעסטיער

עסקני הכנסת אורחים קערעסטיר "מעיין הישועה" הגאסט הויז שע"י ר' משה יוסל פרידלנדר הקימו אוהל ענק לרווחת ציבור החסידים, במהלך השבת נמכרו העליות כשעליית האדמו"ר נקנתה ב- 20,000$ ע"י אחד מנגידי החסידות מארה"ב.

א' שבת ביים פועל ישועות און קערעסטיר בראשות האדמור מקוסוב ויז'ניץ (2)

תפילת ויתן לך במוצ"ש התקיים בביתו נאווה קודש של הרה"ק זיע"א כידוע שהתבטא הרה"ק לפני פטירתו שאם יבואו לביתו יוושעו כמו בימי חייו.

א' שבת ביים פועל ישועות און קערעסטיר בראשות האדמור מקוסוב ויז'ניץ (1)

א' שבת ביים פועל ישועות און קערעסטיר בראשות האדמור מקוסוב ויז'ניץ (3)

א' שבת ביים פועל ישועות און קערעסטיר בראשות האדמור מקוסוב ויז'ניץ (4)

א' שבת ביים פועל ישועות און קערעסטיר בראשות האדמור מקוסוב ויז'ניץ (5)

א' שבת ביים פועל ישועות און קערעסטיר בראשות האדמור מקוסוב ויז'ניץ (6)

א' שבת ביים פועל ישועות און קערעסטיר בראשות האדמור מקוסוב ויז'ניץ (7)

א' שבת ביים פועל ישועות און קערעסטיר בראשות האדמור מקוסוב ויז'ניץ (8)

א' שבת ביים פועל ישועות און קערעסטיר בראשות האדמור מקוסוב ויז'ניץ (9)

א' שבת ביים פועל ישועות און קערעסטיר בראשות האדמור מקוסוב ויז'ניץ (10)

א' שבת ביים פועל ישועות און קערעסטיר בראשות האדמור מקוסוב ויז'ניץ (11)

א' שבת ביים פועל ישועות און קערעסטיר בראשות האדמור מקוסוב ויז'ניץ (12)

א' שבת ביים פועל ישועות און קערעסטיר בראשות האדמור מקוסוב ויז'ניץ (13)

א' שבת ביים פועל ישועות און קערעסטיר בראשות האדמור מקוסוב ויז'ניץ (14)

א' שבת ביים פועל ישועות און קערעסטיר בראשות האדמור מקוסוב ויז'ניץ (15)

א' שבת ביים פועל ישועות און קערעסטיר בראשות האדמור מקוסוב ויז'ניץ (16)

א' שבת ביים פועל ישועות און קערעסטיר בראשות האדמור מקוסוב ויז'ניץ (17)

א' שבת ביים פועל ישועות און קערעסטיר בראשות האדמור מקוסוב ויז'ניץ (18)

א' שבת ביים פועל ישועות און קערעסטיר בראשות האדמור מקוסוב ויז'ניץ (19)

א' שבת ביים פועל ישועות און קערעסטיר בראשות האדמור מקוסוב ויז'ניץ (20)

א' שבת ביים פועל ישועות און קערעסטיר בראשות האדמור מקוסוב ויז'ניץ (21)

א' שבת ביים פועל ישועות און קערעסטיר בראשות האדמור מקוסוב ויז'ניץ (22)

א' שבת ביים פועל ישועות און קערעסטיר בראשות האדמור מקוסוב ויז'ניץ (23)

א' שבת ביים פועל ישועות און קערעסטיר בראשות האדמור מקוסוב ויז'ניץ (24)

א' שבת ביים פועל ישועות און קערעסטיר בראשות האדמור מקוסוב ויז'ניץ (25)

א' שבת ביים פועל ישועות און קערעסטיר בראשות האדמור מקוסוב ויז'ניץ (26)

א' שבת ביים פועל ישועות און קערעסטיר בראשות האדמור מקוסוב ויז'ניץ (27)

א' שבת ביים פועל ישועות און קערעסטיר בראשות האדמור מקוסוב ויז'ניץ (28)

א' שבת ביים פועל ישועות און קערעסטיר בראשות האדמור מקוסוב ויז'ניץ (29)

א' שבת ביים פועל ישועות און קערעסטיר בראשות האדמור מקוסוב ויז'ניץ (30)

א' שבת ביים פועל ישועות און קערעסטיר בראשות האדמור מקוסוב ויז'ניץ (31)

א' שבת ביים פועל ישועות און קערעסטיר בראשות האדמור מקוסוב ויז'ניץ (32)

א' שבת ביים פועל ישועות און קערעסטיר בראשות האדמור מקוסוב ויז'ניץ (33)

א' שבת ביים פועל ישועות און קערעסטיר בראשות האדמור מקוסוב ויז'ניץ (35)

א' שבת ביים פועל ישועות און קערעסטיר בראשות האדמור מקוסוב ויז'ניץ (36)

א' שבת ביים פועל ישועות און קערעסטיר בראשות האדמור מקוסוב ויז'ניץ (37)

א' שבת ביים פועל ישועות און קערעסטיר בראשות האדמור מקוסוב ויז'ניץ (38)

א' שבת ביים פועל ישועות און קערעסטיר בראשות האדמור מקוסוב ויז'ניץ (39)

א' שבת ביים פועל ישועות און קערעסטיר בראשות האדמור מקוסוב ויז'ניץ (40)