אדמו"רים רבנים וקהל גדול השתתפו אמש בשמחת החתונה לבנו של כ"ק האדמו"ר משאץ שליט"א מאשדוד ונכד הגה"צ רבי יהושע דומב שליט"א הכלה היא בת הרה"צ רבי ישראל יעקב לנדאו אב"ד קהל יראים באר שבע. בסידור חופה וקידושין כובד דוד הכלה כ"ק האדמו"ר מטשאקאווא מירושלים ובשאר הכיבודים כובדו אדמו"רי ורבני המשפחה ובברכה אחריתא כובד סב החתן הגה"צ רבי יהושע דומב • צילום יהודה פרקוביץ

חתונת שאץ אשדוד שבט ע''ז (1) חתונת שאץ אשדוד שבט ע''ז (2) חתונת שאץ אשדוד שבט ע''ז (3) חתונת שאץ אשדוד שבט ע''ז (4) חתונת שאץ אשדוד שבט ע''ז (5) חתונת שאץ אשדוד שבט ע''ז (6) חתונת שאץ אשדוד שבט ע''ז (7) חתונת שאץ אשדוד שבט ע''ז (8) חתונת שאץ אשדוד שבט ע''ז (9) חתונת שאץ אשדוד שבט ע''ז (10) חתונת שאץ אשדוד שבט ע''ז (11) חתונת שאץ אשדוד שבט ע''ז (12) חתונת שאץ אשדוד שבט ע''ז (13) חתונת שאץ אשדוד שבט ע''ז (14) חתונת שאץ אשדוד שבט ע''ז (15) חתונת שאץ אשדוד שבט ע''ז (16) חתונת שאץ אשדוד שבט ע''ז (17) חתונת שאץ אשדוד שבט ע''ז (18) חתונת שאץ אשדוד שבט ע''ז (19) חתונת שאץ אשדוד שבט ע''ז (20) חתונת שאץ אשדוד שבט ע''ז (21) חתונת שאץ אשדוד שבט ע''ז (22) חתונת שאץ אשדוד שבט ע''ז (23) חתונת שאץ אשדוד שבט ע''ז (24) חתונת שאץ אשדוד שבט ע''ז (25) חתונת שאץ אשדוד שבט ע''ז (26) חתונת שאץ אשדוד שבט ע''ז (27) חתונת שאץ אשדוד שבט ע''ז (28) חתונת שאץ אשדוד שבט ע''ז (29) חתונת שאץ אשדוד שבט ע''ז (30) חתונת שאץ אשדוד שבט ע''ז (31) חתונת שאץ אשדוד שבט ע''ז (32) חתונת שאץ אשדוד שבט ע''ז (33) חתונת שאץ אשדוד שבט ע''ז (34) חתונת שאץ אשדוד שבט ע''ז (35) חתונת שאץ אשדוד שבט ע''ז (36) חתונת שאץ אשדוד שבט ע''ז (37) חתונת שאץ אשדוד שבט ע''ז (38) חתונת שאץ אשדוד שבט ע''ז (39) חתונת שאץ אשדוד שבט ע''ז (40) חתונת שאץ אשדוד שבט ע''ז (41) חתונת שאץ אשדוד שבט ע''ז (42) חתונת שאץ אשדוד שבט ע''ז (43) חתונת שאץ אשדוד שבט ע''ז (44) חתונת שאץ אשדוד שבט ע''ז (45) חתונת שאץ אשדוד שבט ע''ז (46) חתונת שאץ אשדוד שבט ע''ז (47) חתונת שאץ אשדוד שבט ע''ז (48) חתונת שאץ אשדוד שבט ע''ז (49) חתונת שאץ אשדוד שבט ע''ז (50) חתונת שאץ אשדוד שבט ע''ז (51) חתונת שאץ אשדוד שבט ע''ז (52) חתונת שאץ אשדוד שבט ע''ז (53)