הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק שליט"א ראש ישיבת מאור התלמוד שהה באנגליה ובמהלך שהותו נשא דברים ומסר שיעורים תורניים בהיכלי הישיבות.


רבי אברהם יצחק הכהן קוק בביקור באנגליה (1)

רבי אברהם יצחק הכהן קוק בביקור באנגליה (2)

רבי אברהם יצחק הכהן קוק בביקור באנגליה (3)

רבי אברהם יצחק הכהן קוק בביקור באנגליה (4)

רבי אברהם יצחק הכהן קוק בביקור באנגליה (5)

רבי אברהם יצחק הכהן קוק בביקור באנגליה (6)

רבי אברהם יצחק הכהן קוק בביקור באנגליה (7)

רבי אברהם יצחק הכהן קוק בביקור באנגליה (8)

רבי אברהם יצחק הכהן קוק בביקור באנגליה (9)

רבי אברהם יצחק הכהן קוק בביקור באנגליה (10)

רבי אברהם יצחק הכהן קוק בביקור באנגליה (11)

רבי אברהם יצחק הכהן קוק בביקור באנגליה (12)

רבי אברהם יצחק הכהן קוק בביקור באנגליה (13)

רבי אברהם יצחק הכהן קוק בביקור באנגליה (14)

רבי אברהם יצחק הכהן קוק בביקור באנגליה (15)

רבי אברהם יצחק הכהן קוק בביקור באנגליה (16)