הגאון רבי שמחה הכהן קוק שליט”א רבה של רחובות ובית הכנסת החורבה בעיר העתיקה בירושלים ערך את המעמד המרגש של פדיון הבן לחמשה ילדים עולים מרוסיה. המעמד המרגש נערך בבית הספר "שובו" בבת ים.

פדיון הבן הרב שמחה קוק בית ספר שובו בת ים (1) פדיון הבן הרב שמחה קוק בית ספר שובו בת ים (2) פדיון הבן הרב שמחה קוק בית ספר שובו בת ים (3) פדיון הבן הרב שמחה קוק בית ספר שובו בת ים (4) פדיון הבן הרב שמחה קוק בית ספר שובו בת ים (5) פדיון הבן הרב שמחה קוק בית ספר שובו בת ים (6) פדיון הבן הרב שמחה קוק בית ספר שובו בת ים (7) פדיון הבן הרב שמחה קוק בית ספר שובו בת ים (8) פדיון הבן הרב שמחה קוק בית ספר שובו בת ים (9) פדיון הבן הרב שמחה קוק בית ספר שובו בת ים (10) פדיון הבן הרב שמחה קוק בית ספר שובו בת ים (11) פדיון הבן הרב שמחה קוק בית ספר שובו בת ים (12) פדיון הבן הרב שמחה קוק בית ספר שובו בת ים (13) פדיון הבן הרב שמחה קוק בית ספר שובו בת ים (14) פדיון הבן הרב שמחה קוק בית ספר שובו בת ים (15)