מאות השתתפו אמש (שני) בשמחת נישואי החתן הרב יצחק צבי בן הגה"צ רבי שלום סופר שליט"א בן הגה"צ רבי משה סופר שליט"א אב"ד פאפא ירושלים וחתן כ"ק האדמו"ר מלעלוב זצוק"ל עב"ג הכלה בת הרה"צ רבי ברוך טווערסקי בן כ"ק האדמו"ר מטשארנאביל שליט"א וחתן כ"ק האדמו"ר ממעליץ שליט"א • צילום: שוקי לרר

שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (1) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (2) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (3) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (4) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (5) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (6) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (7) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (8) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (9) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (10) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (11) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (12) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (13) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (14) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (15) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (16) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (17) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (18) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (19) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (20) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (21) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (22) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (23) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (24) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (25) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (26) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (27) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (28) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (29) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (30) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (31) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (32) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (33) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (34) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (35) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (36) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (37) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (38) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (39) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (40) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (41) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (42) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (43) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (44) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (45) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (46) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (47) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (48) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (49) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (50) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (51) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (52) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (53) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (54) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (55) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (56) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (57) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (58) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (59) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (60) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (61) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (62) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (63) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (64) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (65) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (66) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (67) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (68) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (69) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (70) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (71) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (72) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (73) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (74) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (75) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (76) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (77) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (78) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (79) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (80) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (81) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (82) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (83) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (84) שמחת טשארנאביל מעליץ פאפא שבט תשע''ז (85)