מאות מתושבי רמת אלחנן ב"ב התאספו בהיכל בית הכנסת המרכזי לעצרת תפילה והתעוררות על מצבו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א • צילום: שוקי לרר

עצרת ענק ברמת אלחנן לרפואת הרב שטיינמן (1) עצרת ענק ברמת אלחנן לרפואת הרב שטיינמן (2) עצרת ענק ברמת אלחנן לרפואת הרב שטיינמן (3) עצרת ענק ברמת אלחנן לרפואת הרב שטיינמן (4) עצרת ענק ברמת אלחנן לרפואת הרב שטיינמן (5) עצרת ענק ברמת אלחנן לרפואת הרב שטיינמן (6) עצרת ענק ברמת אלחנן לרפואת הרב שטיינמן (7) עצרת ענק ברמת אלחנן לרפואת הרב שטיינמן (8) עצרת ענק ברמת אלחנן לרפואת הרב שטיינמן (9) עצרת ענק ברמת אלחנן לרפואת הרב שטיינמן (10) עצרת ענק ברמת אלחנן לרפואת הרב שטיינמן (11) עצרת ענק ברמת אלחנן לרפואת הרב שטיינמן (12) עצרת ענק ברמת אלחנן לרפואת הרב שטיינמן (13) עצרת ענק ברמת אלחנן לרפואת הרב שטיינמן (14) עצרת ענק ברמת אלחנן לרפואת הרב שטיינמן (15) עצרת ענק ברמת אלחנן לרפואת הרב שטיינמן (16) עצרת ענק ברמת אלחנן לרפואת הרב שטיינמן (17) עצרת ענק ברמת אלחנן לרפואת הרב שטיינמן (18) עצרת ענק ברמת אלחנן לרפואת הרב שטיינמן (19) עצרת ענק ברמת אלחנן לרפואת הרב שטיינמן (20) עצרת ענק ברמת אלחנן לרפואת הרב שטיינמן (21) עצרת ענק ברמת אלחנן לרפואת הרב שטיינמן (22) עצרת ענק ברמת אלחנן לרפואת הרב שטיינמן (23) עצרת ענק ברמת אלחנן לרפואת הרב שטיינמן (24) עצרת ענק ברמת אלחנן לרפואת הרב שטיינמן (25) עצרת ענק ברמת אלחנן לרפואת הרב שטיינמן (26) עצרת ענק ברמת אלחנן לרפואת הרב שטיינמן (27) עצרת ענק ברמת אלחנן לרפואת הרב שטיינמן (28) עצרת ענק ברמת אלחנן לרפואת הרב שטיינמן (29) עצרת ענק ברמת אלחנן לרפואת הרב שטיינמן (30) עצרת ענק ברמת אלחנן לרפואת הרב שטיינמן (31) עצרת ענק ברמת אלחנן לרפואת הרב שטיינמן (32) עצרת ענק ברמת אלחנן לרפואת הרב שטיינמן (33) עצרת ענק ברמת אלחנן לרפואת הרב שטיינמן (34) עצרת ענק ברמת אלחנן לרפואת הרב שטיינמן (35) עצרת ענק ברמת אלחנן לרפואת הרב שטיינמן (36) עצרת ענק ברמת אלחנן לרפואת הרב שטיינמן (37) עצרת ענק ברמת אלחנן לרפואת הרב שטיינמן (38) עצרת ענק ברמת אלחנן לרפואת הרב שטיינמן (39) עצרת ענק ברמת אלחנן לרפואת הרב שטיינמן (40) עצרת ענק ברמת אלחנן לרפואת הרב שטיינמן (41) עצרת ענק ברמת אלחנן לרפואת הרב שטיינמן (42) עצרת ענק ברמת אלחנן לרפואת הרב שטיינמן (43) עצרת ענק ברמת אלחנן לרפואת הרב שטיינמן (44) עצרת ענק ברמת אלחנן לרפואת הרב שטיינמן (45) עצרת ענק ברמת אלחנן לרפואת הרב שטיינמן (46) עצרת ענק ברמת אלחנן לרפואת הרב שטיינמן (47)