במלאות השלושים להסתלקות הגרנ"ה פרנקל זצ"ל חבר הבד"ץ ובעל ה"אמרי בינה" נערכה עצרת התעוררות ע"י כוללי רשת "אמרי בינה" בארה"ק שבנשיאות בנו הגאון רבי אהרן שמואל פרנקל שליט"א גאב"ד חוג חתם סופר ירושלים ומרבני קהילת מהרי"ץ דושינסקיא ונערכה העליה לציון בהר המנוחות לרגל הקמת המצבה.

העצרת במלאות השלושים נערכה בהיכל כולל 'אמרי בינה' שבביהמ"ד היכל מהרי"ץ דושינסקיא בבני ברק. נשאו דברי הספד: הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א, הגאון רבי מרדכי גרוס שליט"א, הרה"צ רבי חיים צבי מייזליש שליט"א, בנו הגדול ראש הכולל בבני ברק,
כמו"כ בעליה לציון והקמת המציבה בחלקת הרבנים בהר המנוחות. הספידו: אחיינו כ"ק האדמו"ר מדאראג שליט"א, חתנו הרה"ג חיים מיכל הלברשטאם ראש ישיבת צאנז בי-ם ובן כ"ק האדמו"ר מסטראפקוב.
עליה לציון הגרנ''ה פרנקל זצ''ל במלאות השלושים (1) עליה לציון הגרנ''ה פרנקל זצ''ל במלאות השלושים (2) עליה לציון הגרנ''ה פרנקל זצ''ל במלאות השלושים (3) עליה לציון הגרנ''ה פרנקל זצ''ל במלאות השלושים (4) עליה לציון הגרנ''ה פרנקל זצ''ל במלאות השלושים (6) עליה לציון הגרנ''ה פרנקל זצ''ל במלאות השלושים (7) עליה לציון הגרנ''ה פרנקל זצ''ל במלאות השלושים (8) עליה לציון הגרנ''ה פרנקל זצ''ל במלאות השלושים (9) עליה לציון הגרנ''ה פרנקל זצ''ל במלאות השלושים (10) עליה לציון הגרנ''ה פרנקל זצ''ל במלאות השלושים (11) עליה לציון הגרנ''ה פרנקל זצ''ל במלאות השלושים (12) עליה לציון הגרנ''ה פרנקל זצ''ל במלאות השלושים (13) עליה לציון הגרנ''ה פרנקל זצ''ל במלאות השלושים (14) עליה לציון הגרנ''ה פרנקל זצ''ל במלאות השלושים (15)עצרת על הגרנ''ה פרנקל (1)

עצרת על הגרנ''ה פרנקל (2)

עצרת על הגרנ''ה פרנקל (3)

עצרת על הגרנ''ה פרנקל (4)

עצרת על הגרנ''ה פרנקל (5)

עצרת על הגרנ''ה פרנקל (6)

עצרת על הגרנ''ה פרנקל (7)

עצרת על הגרנ''ה פרנקל (8)

עצרת על הגרנ''ה פרנקל (9)

עצרת על הגרנ''ה פרנקל (10)

עצרת על הגרנ''ה פרנקל (11)

עצרת על הגרנ''ה פרנקל (12)

עצרת על הגרנ''ה פרנקל (13)

עצרת על הגרנ''ה פרנקל (14)