לרגל שמחת החלאקה לנכדו הגיע כ"ק האדמו"ר מסטריקוב שליט"א לת"ת דרכי אבות צאנז בירושלים למעמד הכנסת נכדו היניק אל התלמוד תורה ולימוד אותיות ה-א'ב' • היניק ני"ו הוא נין כ"ק האדמו"ר מטשערנאביל שליט"א נכד לחתנו הרה"צ נפתלי צבי היילפרין רב קהילת טשערנאביל בירושלים בן להרב משולם זושא היילפרין חתן כ"ק האדמו"ר מסטריקוב שליט"א

חלאקה לנכד האדמור מסטריקוב ונין האדמור מטשערנאביל בתלמוד תורה 'דרכי אבות צאנז ירושלים (1) חלאקה לנכד האדמור מסטריקוב ונין האדמור מטשערנאביל בתלמוד תורה 'דרכי אבות צאנז ירושלים (2) חלאקה לנכד האדמור מסטריקוב ונין האדמור מטשערנאביל בתלמוד תורה 'דרכי אבות צאנז ירושלים (4) חלאקה לנכד האדמור מסטריקוב ונין האדמור מטשערנאביל בתלמוד תורה 'דרכי אבות צאנז ירושלים (5) חלאקה לנכד האדמור מסטריקוב ונין האדמור מטשערנאביל בתלמוד תורה 'דרכי אבות צאנז ירושלים (6)