תלמידי ישיבת 'בנין שלם' דחסידי בעלזא שבירושלים השתתפו ביום עיון במושב בית מאיר שבהרי ירושלים ביום ההצלה ט' בשבט במסגרת תוכנית תכנית "אתהלך" ימי עיון 'להתהלך במשעולי החיים', לתת כלים מעשיים וערכיים בעולמו של הבחור - האברך בעתיד הקרוב ובהשתתפות רבנים ומשפיעים.

 

ההנהלה הרוחנית דישיבת 'בנין שלם' דחסידי בעלזא שבעיר הקודש ירושלים, מומחים הם בניצול הזדמנויות מיוחדות ולמנף אותן להחדרת ערכי התורה והחסידות בדרך הסלולה לנו מרבוה"ק, דוגמא אחת מני רבות היא תכנית "אתהלך", ימי עיון 'להתהלך במשעולי החיים', לתת כלים מעשיים וערכיים בעולמו של הבחור – האברך בעתיד הקרוב, אשר זה כבר השנה השניה מתקיימת תכנית זו ברמה גבוהה ואיכותית ברוחניות ובגשמיות, מלאת תוכן ועשירת ערכים יסודיים ברוב פאר והדר כאשר יש קמח יש תורה על הצד היותר טוב.

לשם כך בחרה הנהלת הישיבה את היום הנשגב, יום ההצלה ט' שבט, יום אשר מתוועדים קהל חסידי בעלזא די בכל אתר ואתר להתבונן בנסי ההצלה והתקומה דחסידי בעלזא, ליום עיון במשנת החסידות, וקווי ה' החליפו כח ליתן ריוח בין פרשה לפרשה, ואכן, ביום זה בהיות הבוקר יצאו תלמידי הישיבה בראשות המחנכים שליט"א להשתטח על ציון המציונת של כ"ק מרן אדמו"ר זי"ע במרומי הר המנוחות, אשר זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בישועתו ישועת בעלזא וישועת כלל ישראל, ולאחר השתפכות הנפש למען הכלל והפרט פנו לבית הארחה 'רמות שפירא' שבמושב בית מאיר.

לאחר תפילת שחרית נלהבת בלהט אש חסידי, ולאחר 'פת שחרית' הופיע המחנך הרב נחמן יאקאב שליט"א, ר"מ בישיבה"ק בית חלקיה, וערך סדנא מיוחדת בענין בניית האישיות והערכה עצמית, כאשר התלמידים רוכשים כלים נצרכים לקיום 'ויגבה לבו בדרכי ה'.

סדנא_ר_נחמן_יאקאבלאחר מכן סעדו התלמידים ארוחת צהרים כיד המלך, ולאחר מכן הופיע בפניהם המגיד הדגול הרב החסיד ר' ישראל גולדוואסר שליט"א אשר במתק לשונו פרס את הסטוריית השואה הנוראה, כאשר התלמידים מחכימים בעוצם גודל נס ההצלה ביום זה.

לאחר מכן התקיים פאנל נרחב בענייני חסידות, עם המשפיע הנודע הרב החסיד ר' ברוך מרדכי קופרשטיין שליט"א ושלוחא דרבנן הרב החסיד ר' ישראל אייכלר שליט"א אשר השפיעו ממעיינותיהם הנובעים השקפה טהורה ממקור מים חיים רבותינו הקדושים, בענייני היום: נס ההצלה, נס התקומה לפרטים ולפרטי פרטים ושאר עניינים העומדים על הפרק במשנת החסידות, בהנחיית הנו"נ הרה"ג אברהם יצחק כהן שליט"א אשר הציע את שאלות הבחורים וקבלו מענה ברור ובהיר.

שו''ת_בפאנלעוד הופיע בפני הבחורים נואם בחסד עליון הרה"ג רבי יחזקאל טויסיג שליט"א משגיח בישיבת טשכנוב, ובמשא נלהב ריתק את התלמידים בחובת האדם בעולמו,  וכידיד הישיבה המכיר מקרוב את פעולותיה הנשגבות האריך בזה 'הלכה למעשה' מהו חובת הבחור בשנות הבחרות בלימוד ובהליכות החיים ובפרט מהו חובת 'בעלזעאר בחור'.

ר_יחזקאל_טוסיג

יום העיון ננעל בסעודת מצווה לגומרה של תורה, לרגל סיום החזרה 'אליבא דהלכתא' בסדר שלישי, סדר 'קנין הלכה' לאחר לימוד ושינון ביגיעה עצומה של חלק נכבד מהלכות שבת, אשר נתלבן מיסודות הדברים בטור וב"י ועבר לשו"ע עד לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא מגדולי הפוסקים, ולרגל התחלת לימוד הלכות מוקצה, כאורח הכבוד כיבד את המעמד הגאון רבי שלמה קאהן שליט"א אשר ליוה מקרוב את הצלחת סדר לימוד זה, כאשר בחן את התלמידים ועמד על היקף ידיעותיהם, ואף נשא דברים בהביעו את התפעלותו מהצלחותיהם ויכולותיהם.

עוד נשאו דברים הגאון המשגיח הרה"ג ר' שלמה פרידמן שליט"א, הנו"נ בסדר הלכה הרה"ג ר' יעקב טרויבע שליט"א, והמשגיח הרה"ג ר' אביגדור קופרשטיין שליט"א, בין גברא לגברא הנעימו הבחורים בשירות ותשבחות מעניני תורה ומעניני שבח והודאה להשי"ת.

כל מי שראה את פני התלמידים לאחר יום כזה, ראה, את ההתעלות, את העוצמות, את הכלים שרכשו ביום זה, בנועם ד' ובעונג רוחני, אין ספק שיום עיון זה יחקק בלבות הבחורים לעד, כאשר הם מעידים בעצמם.

IMG_0238 IMG_0258 IMG_0412 IMG_0415 IMG_0423 IMG_0433 IMG_0448 בתפילה_אצל_הציון דיין_ר'_שלמה__קאהן דיין_ר'_שלמה_קאהן_חותם_על_תעודות_הצטיינות הרצאת_גולדוואסר משגיח_ר'_אביגדור_קופרשטיין משגיח_ר'_שלמה_פרידמן סדנא_ר_נחמן_יאקאב פאנל ר_יחזקאל_טוסיג ר'_יעקב_טרויבע שו''ת_בפאנל