קהל רב השתתף בשמחת נישואי בן הרב יצחק אוסטרליץ מנכ"ל איגוד הסמינרים באולמי ארמונות חן בבני ברק. בשמחה השתתפו אדמורי"ם ראשי ישיבות רבנים ואישי ציבור שהגיעו לאחל ברכת מזל טוב.
 אדמוו'ר_מנדבורנה_בשמחה אדמוו'ר_מסדיגורה_בלחיים אדמו''ר_מווערצקי_והגרי''ש_שוורץ_רב_ביהמ''ד_חיסדא אדמו''ר_מחוג_חתם_סופר_באמירת_מזל_טוב_לחתן אדמו''ר_ממודז'יץ_בלחיים_בשמחה אדמו''ר_ממודז'יץ_בשמחה אדמו''ר_מנדבורנה_באמירת_מזל_טוב_להרב_יצחק_אוסטרליץ אדמו''ר_מנדבורנה_בריקוד_בשמחה אדמו''ר_מנדבורנה_בשמחה אדמו''ר_מנדבורנה_ואדמו''ר_מאנטניא_והגרא''ד_שפירא_רב_דחסידי_צאנז_ב''ב אדמו''ר_מסדיגורה_בריקוד_עם_החתן אדמו''ר_מסדיגורה_בשמחה אדמו''ר_מסטריקוב_בשמחה אדמו''ר_מסטריקוב_והגר''י_בינג_רב_ביהמ''ד_דברי_שלום אדמו''ר_מראדזין_בלחיים_בשמחה בשמחת_חתן האדמו''ר_מנדבורנה_והגר''א_טויסיג_ר''י_אלכסנדר_בריקוד_בשמחה הגר''א_כהנמן_ר''י_פוניבז',_הגרח''צ_שפירא_רב_קהל_חסידים_רמת_אהרן_והרב_יעקב_גוטרמן_ראש_העיר_מודיעין_עילית הגר''א_רוזנבוים_רב_ביהמ''ד_קרעטשניף_והגרא''ד_רוזנבוים_בן_אדמו''ר_מנדבורנה_זצ''ל הגרח''מ_הגר_בן_אדמו''ר_מויזניץ_בברכה_בחופה הגרח''צ_מייזליש_ר''י_סאטמר הגרי''י_ענגלנדר_ר''י_מכנובקה_בעלז הגר''מ_ארנסטר_ר''י_ויזניץ_בברכת_מזל_טוב_לחתן הגר''מ_קסלר_רב_העיר_מודיעין_עילית_בשמחה הגר''מ_קסלר_רב_העיר_מודיעין_עילית_והגר''מ_ארנסטר_ר''י_ויזניץ הגר''מ_שפרן_ר''י_נועם_התורה הגרמ''ש_קליין_באמירת_מזל_טוב_לאדמו''ר_מנדבורנה הגרמ''ש_קליין_רב_שכונת_אור_החיים_והגרש''א_שטרן_רב_מערב_ב''ב_בשמחה הגרמ''ש_קליין_רב_שכונת_אור_החיים_והגרש''א_שטרן_רב_מערב_ב''ב_והגרא''ד_רוזנבוים הגר''ש_למברגר_אב''ד_מאקווא_אשדוד_והגר''י_פינק_רב_ביהמ''ד_דחסידי_בעלז_ב''ב הרב_אלעזר_קנופף_מנכ''ל_המודיע_בשמחה הרב_בן_ציון_שטנגר_משב''ק_מרן_אדמו''ר_מויזניץ_בריקוד הרב_ברוך_הימל_מנכ''ל_רפואה_וחיים_באמירת_מזל_טוב הרב_חיים_מאיר_כץ_מנכ''ל_מוסדות_ויזניץ_אלעד הרב_חנוך_זייברט_ראש_העיר_ב''ב_והרב_יעקב_ולצר_בשמחה הרב_חנוך_זייברט_ראש_העיר_בני_ברק_בשמחה הרב_חנניה_צ'ולק_יו''ר_עזר_מציון_בשמחה הרב_חנניה_צ'ולק_יו''ר_עזר_מציון_והרב_נתן_צבי_כהן_חבר_הנהלת_עיריית_ב''ב הרב_יהושע_פולק_והרב_יוסף_צימט_עוזר_ראש_העיר_ב''ב_בשמחה הרב_נתי_נחום_מנהל_אגף_תברואה_בעיריית_ב''ב_בשמחה הרב_נתן_צבי_כהן_חבר_הנהלת_העיר_ב''ב_בשמחה הרב_רפאל_פנחסי_בשמחה הרב_שלמה_גולדנטל_מנהל_הלשכה_לפניות_הציבור_בדגל_התורה ח''כ_הרב_משה_גפני_בריקוד ח''כ_הרב_משה_גפני_ועוזרו_שלמה_פולק_בשמחה סגן_שר_החינוך_הרב_מאיר_פרוש_בשמחה עותקIMG_1170