נשיא מועצת חכמי התורה מרן הגאון רבי שלום כהן שליט"א ערך סיור נדיר והיסטורי במוסדות התורה בעיר חדרה ונשא דברים בפני תלמידי הישיבות ובתי הספר בעיר • צילום: יעקב כהן
שבועות ארוכים עמלו שלוחי דרבנן בעיר חדרה בראשות המשנה לראש העיר ויו״ר ש״ס בעיר  ר׳ בועז ביטון, לקראת ביקורו המיוחד של נשיא מועצת חכמי התורה בעירם.
ההתרגשות ניכרה מכל פינה, שלטי ענק המבשרים על בואו של מרן נמתחו בכל צומת ונפרשו על פני הגשרים המובילים בואכה העיר חדרה.  מאות ילדי החמד – תלמידי רשת החינוך בני יוסף עמדו בהתרגשות כשכתרים לראשם ודגלים בידם ובפיהם שירת אמת מה נהדר היה מראה כהן גדול קיבלו את פניו של מרן ראש הישיבה.
בדברים שנשא מרן בפני ילדי התשב״ר הרחיב בחשיבותם של ילדי ישראל בפני הקב״ה והזכיר את דברי המדרש כאשר באו ישראל לקבל את התורה, שאלם הקב"ה מי הערבים, ורק כשאמרו ילדינו ערבים, הסכים הקב"ה לתת להם את התורה. וכן כשיצאו ממצרים
אמר משה רבינו לפרעה בנערינו ובזקננו נלך. קודם הילדים. "הקב"ה מחכה ללימוד התורה והתפילות שלכם, המשיך הגר"ש כי הבל פיכם הוא טהור ואין בו חטא". בסיום בירכם מרן שימשיכו להתעלות במעלות התורה והיראה.
משם המשיך מרן ראש הישיבה לביקור בבית הספר לבנות 'תהילה' וחנוכת מבנה התיכון החדש 'באר מרים' .שם קיבלו את פניו רב העיר הגר"ש ביטון , ראש העיר צביקה גנדלמן וחברי מועצת העיר.
ראש הישיבה נשא דברים בפני הבנות והרחיב בענין מעלתן של הנשים כשהוא מזכיר את מאמר חז״ל בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ובזכותן נגאל. ״כל עתידו של ישראל תלוי בנשים״ אמר מרן וסיים בברכה לרב העיר ולראש העיר – ראש העיר הרוחני וראש העיר הגשמי כדבריו ״ימין ושמאל תפרוצי״, תמשיכו הלאה לפרוץ ולהקים מוסדות חינוך , אך בתנאי ש״ואת השם תעריצי״.
את הביקור המיוחד חתם נשיא המועצת בישיבת ״אור יוסף״ ונשא שיחת חיזוק בפני תלמידי הישיבה, שם נערך גם מעמד חנוכת ישיבת ״צעירים חדרה״ שתוקם אי״ה לקראת שנה״ל הקרובה ותעמוד תחת נשיאותו של מרן והמרא דאתרא הגר״ש ביטון ובראשה יעמדו הג״ר ליאור כחלון ראש ישיבת רב פעלים ומחולל מהפכת התשובה בעיר, והגאון רבי שמואל מיכאל ביטון ר״י אור יוסף.
הגרש כהן במוסדות התורה בעיר חדרה (1) הגרש כהן במוסדות התורה בעיר חדרה (2) הגרש כהן במוסדות התורה בעיר חדרה (3) הגרש כהן במוסדות התורה בעיר חדרה (4) הגרש כהן במוסדות התורה בעיר חדרה (5) הגרש כהן במוסדות התורה בעיר חדרה (6) הגרש כהן במוסדות התורה בעיר חדרה (7) הגרש כהן במוסדות התורה בעיר חדרה (8) הגרש כהן במוסדות התורה בעיר חדרה (10) הגרש כהן במוסדות התורה בעיר חדרה (11) הגרש כהן במוסדות התורה בעיר חדרה (14) הגרש כהן במוסדות התורה בעיר חדרה (15) הגרש כהן במוסדות התורה בעיר חדרה (17) הגרש כהן במוסדות התורה בעיר חדרה (18) הגרש כהן במוסדות התורה בעיר חדרה (19) הגרש כהן במוסדות התורה בעיר חדרה (20) הגרש כהן במוסדות התורה בעיר חדרה (21) הגרש כהן במוסדות התורה בעיר חדרה (22) הגרש כהן במוסדות התורה בעיר חדרה (23) הגרש כהן במוסדות התורה בעיר חדרה (24) הגרש כהן במוסדות התורה בעיר חדרה (25) הגרש כהן במוסדות התורה בעיר חדרה (26) הגרש כהן במוסדות התורה בעיר חדרה (27) הגרש כהן במוסדות התורה בעיר חדרה (28)