השבוע נערך ביקור מיוחד ורב רושם של כ"ק האדמו"ר מדז'יקוב שליט"א ברשת מוסדות התורה והחינוך ויז'ניץ באלעד. את פני האורח קיבל מנכ"ל המוסדות וסגן ראש העיר הרב חיים מאיר כץ הי"ו, ומנהל משרדי המוסדות הרב בערל אשר הי"ו כשלאורח מתלווים מקורביו הרב יעקב גולדברגר הי"ו והרב מרדכי שלמה שטראוס הי"ו.

 

בתחילה סיירו במתחם קרית החינוך לבנות כשכקרוב לאלף תלמידות בליע"ה מתחנכות בבתי החינוך לבנות בגני הילדות, בית הספר והסמינר, משם פנו לעבר קרית החינוך לבנים, בית המדרש המרכזי ושלושת כוללי האברכים שבבנין המרכזי.

בהמשך ביקרו בתלמוד תורה בלוויית המנהל הרב יצחק רוט שליט"א והאורח אף בחן את התלמידים בכתת המכינה לישיבה ונכנס להתרשם ממרכז העשרה ולשמוע סקירה על דרכי הטיפול בתלמידים בצורה מקצועית ממנהל המרכז הרב אברהם ויטמן הי"ו.

בכבוד רב התקבל האורח הדגול בשערי היכלי הישיבה ע"י הרבנים הגאונים הצוות הרוחני של הישיבה, לאחר התרשמות קצרה מקול התורה המהדהד של בני הישיבה שיחי', כובד האדמו"ר מדז'יקוב שליט"א לשאת דברים לפני התלמידים, ראשית פתח בפלפולא דאורייתא מהסוגיא הנלמדת כעת בישיבה, בענין אם איסורים דרבנן נותנים את דיניהם אף על דיני תורה, כדרך אבותיו הגאונים הקדושים לבית דזיקוב זיע"א נשא ונתן במשא ומתן של תורה בחריפות רבה מיוסד ומתובל ביסודות הש"ס עובר לראשונים ואחרונים בהיקף גדול ועצום. כשהתלמידים קשובים לשיעור הנפלא, מכאן עבר האדמו"ר לדברי דרוש ואגדה והדרכה לשנות הבחרות לנצלם לשאיפות נעלות ברכישת קנייני תורה, לאחר השיחה עברו תלמידי הישיבה בתווך לקבל את ברכת האורח הדגול שליט"א.

עם תום הביקור המכובד והנאדר הסב האדמו"ר שליט"א עם הנהלת המוסדות בה השמיעו מנכ"ל המוסדות הרב חיים מאיר כץ הי"ו וחברי ההנהלה את היקף הרב של מוסדות החינוך והחניכים הרבים המקבלים את השראתם בבתי היוצר המפוארים של רשת המוסדות, האורח הדגול השמיע דברי הערכה וברכה קצרים למראה עיניו שהטביעו חותם אדיר כשהוא מאציל מברכותיו לעוסקים במלאכת הקודש.

ביקור אדמור מדזיקוב בויזניץ אלעד1 ביקור אדמור מדזיקוב בויזניץ אלעד2 ביקור אדמור מדזיקוב בויזניץ אלעד3 ביקור אדמור מדזיקוב בויזניץ אלעד4 ביקור אדמור מדזיקוב בויזניץ אלעד5 ביקור אדמור מדזיקוב בויזניץ אלעד6 ביקור אדמור מדזיקוב בויזניץ אלעד7 ביקור אדמור מדזיקוב בויזניץ אלעד8 ביקור אדמור מדזיקוב בויזניץ אלעד9 ביקור אדמור מדזיקוב בויזניץ אלעד10 ביקור אדמור מדזיקוב בויזניץ אלעד11 ביקור אדמור מדזיקוב בויזניץ אלעד12 ביקור אדמור מדזיקוב בויזניץ אלעד13 ביקור אדמור מדזיקוב בויזניץ אלעד14 ביקור אדמור מדזיקוב בויזניץ אלעד15 ביקור אדמור מדזיקוב בויזניץ אלעד16 ביקור אדמור מדזיקוב בויזניץ אלעד17 ביקור אדמור מדזיקוב בויזניץ אלעד19 ביקור אדמור מדזיקוב בויזניץ אלעד20 ביקור אדמור מדזיקוב בויזניץ אלעד21 ביקור אדמור מדזיקוב בויזניץ אלעד22 ביקור אדמור מדזיקוב בויזניץ אלעד23 ביקור אדמור מדזיקוב בויזניץ אלעד24 ביקור אדמור מדזיקוב בויזניץ אלעד25 ביקור אדמור מדזיקוב בויזניץ אלעד26 ביקור אדמור מדזיקוב בויזניץ אלעד27 ביקור אדמור מדזיקוב בויזניץ אלעד28 ביקור אדמור מדזיקוב בויזניץ אלעד29 ביקור אדמור מדזיקוב בויזניץ אלעד30 ביקור אדמור מדזיקוב בויזניץ אלעד31 ביקור אדמור מדזיקוב בויזניץ אלעד32 ביקור אדמור מדזיקוב בויזניץ אלעד33 ביקור אדמור מדזיקוב בויזניץ אלעד34 ביקור אדמור מדזיקוב בויזניץ אלעד35