לאור מצבו של מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א תלמידי הישיבה הצעירים "תורה אור" באשדוד זכו באופן מיוחד לשמוע דברי חיזוק והתעוררות מפי הגה"צ רבי חזקיהו מישקובסקי משגיח ישיבות "אורחות תורה" "גאון יעקב" ועוד.

 

בימי השובב"ים מתקיים חיזוק מיוחד בהיכל הישיבה בלימוד מוסר וגמרא בין הסדרים וכן מבצע חיזוק בשמירת הסדרי התפילות והשיעורים. בימים אלו שעולם התורה כולו שרוי בדאגה ועומד בתפילה לנוכח מצבו הרפואי של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א, השמיע דברי התעוררות ומוסר הגר"ח מישקובסקי אשר ידוע בתפקידיו התורניים הרבים וכנאמן ביתם של מרן הגראי"ל שטינמן ושר התורה הגר"ח קנייבסקי.

בדבריו, עמד באריכות על ענין "והערב נא" המתיקות שבתורה שזוהי מנת חלקם של כל צורב צעיר בישיבה. והזכיר שהיה נוכח אצל מרן הגראי"ל שטיינמן  בביתו כשהגיע בחור מישיבה קטנה ובפיו שאלה, אם הייתי אומר לראש ישיבה שאני אוהב לאכול דגים יותר מבשר האם היה טענות עלי, אפילו שבשר זה יותר טעים ויותר יקר, אבל זה המציאות! והראש ישיבה ענה, נכון אתה צודק. אז אני רוצה להבין אז מה המשגיח מעיר לי למה אתה לא רוצה ללמוד, למה אתה מפטפט, מה הוא רוצה ממני אני רוצה לשחק, דברים אחרים.

ענה לו מרן ראש הישיבה, זה נכון, אבל קודם לכן שאל אותו, האם אתה אוהב עוגות?, כן, ממתקים? כן, כתוב בתהילים 'ומתוקים מדבש ונופת צופים', התורה היא מתוקה, אז למה אתה לא אוהב,  כי אתה לא מרגיש את המתיקות ולמה אתה לא מרגיש בעצם, הרי דוד המלך אמר זאת מפורשות לכלל ישראל, אלא אסביר לך במשל, שהגישו עוגה טעימה ומיוחדת בפני אנשים וכולם נהנו ובקשו עוד, אבל היה שם אחד שטעם חתיכה ומיד עיוות את פניו והפטיר לעברם, איך אתם אוכלים את זה? והוציא מיד את מה שהכניס בפיו, כל מי שהיה שם הסתכלו כאדם לא נורמלי והיה שם מישהו שאמר לו תפתח את הפה ואז ראה שהפה שלו היה מלא פצעים והסביר לו, תשמע, אם כולם נהנים לא יתכן שרק אתה לא נהנה, זה הסיבה שאתה לא נהנה, תרפא את הפצעים וגם אתה תהנה מהעוגה, אמר לו מרן הגראי"ל שטיינמן, התורה היא מתוקה לכל אדם, אלא שיש כאלו שיש להם פצעים בפה בוא נרפא את הפצעים ונהנה מהעוגה-התורה, מדברים לשוה"ר מדברים בתפילה וכל מיני דיבורים אסורים, השקפות לא טובות כששומרים על הפה, הפה מתוק והכל טעים!

בדבריו הדגיש כי הישיבה מחנכת ובונה כל בחור וצורב במשך שנותיו אשר לומד בישיבה. והביא בדבריו סיפורים והנהגות מביתם של גדולי ישראל ראשי הישיבות שהיה עד להם בתקופה האחרונה.

הזכיר ביקור שהיה אצל הגר"ח קנייבסקי עם רב מארה"ב בשבוע האחרון על חסיד סאטמר בזמנו של רבי יואליש זצ"ל שהאדמו"ר אמר לאחד מחסידיו ש"חסיד סאטמר זה אחד שאם יודע שמישהו בחסידות זקוק לחסד, אז מיד יודעים על כך ודואגים לעזור ולהושיט יד ככל האפשר ולא צריך לשמוע על כך מאיזשהו מקום".

תיאר בסיפורו איך היה נראה סדר יומו של הגאון רבי אליעזר יודא פינקל זצ"ל, בבוקר מוקדם היה קם וניגש לארון הספרים בגעגועים עזים ומחבק את הגמרות ואת ספרי הראשונים בהתרגשות שדמעות מבצבצות מבין עיניו, שהרי לילה שלם הוא לא היה איתם. אחר כך היה ניגש לברך את ברכת התורה והערב נא ה"א כשים של דמעות זלגו מעיניו וכך היה ממשיך לברך ואכן לא סתם זכה להקים את דור ראשי ישיבות מיר לדורותיהם. תראו מה זה רק לחשוב על המילים שבברכת התורה שנדע לנצל באמת את ברכת התורה ולבקש מהקב"ה שנזכה לכך.

בדבריו הדגיש שהדברי חיזוק הם לרפואת מרן ראש הישיבה רבי אהרון יהודא לייב בן גיטל פייגא וסיפר כשרבי אהרון קוטלר זצ"ל היה חולה ואושפז בבית החולים, אחד הפרופסורים שאל את ר' אהרון, אני לא מבין מה קורה כאן, מי אתה?, היתה כאן בבית חולים רעיתו של נשיא ארה"ב מאושפזת, יחסית היה די רגוע, אבל מאז שאתה אושפזת במחלקה, הטלפונים בהנהלת בית החולים לא מפסיקים כמעט לרגע ומכל העולם שואלים בשלומך, מה קורה כאן? רואים אנו כיום שמרן ראש הישיבה חולה, כמה שזה איכפת לכל העולם, זה כח של תורה, כל אחד מאיתנו יכול להגיע לכך, כתר תורה ומנח וכל אחד יכול לבוא וליטול אין בעה"ב על כתרה של תורה.

הגה"צ ר' דוב יפה מספר שהחזון איש אמר לו: "שבדור שלנו, כמעט כל בחור אם ירצה יכול להיות מגדולי ישראל", והוא אומר שבחורים מבקשים לשמוע את זה שוב ושוב.

וסיים בברכה מיוחדת לתלמידים שתזכו לאור התורה כאן בישיבה הנפלאה "תורה אור" ותזכו להיות בע"ה מגדולי ישראל. ראש הישיבה הרה"ג ר' יעקב כהן הודה בחביבות רבה על טרחתו הגדולה ובשיחה החשובה המלא דברי מוסר וחיזוק לבחורים אשר ודאי נחרטה עמוק בליבותיהם. השיחה המופלאה כולה תתפרסם בחוברת בע"ה בימים הקרובים.

שיעור חיזוק עם הגר''ח משקובסקי בישיבה לצעירים תורה אור (1) שיעור חיזוק עם הגר''ח משקובסקי בישיבה לצעירים תורה אור (2) שיעור חיזוק עם הגר''ח משקובסקי בישיבה לצעירים תורה אור (3) שיעור חיזוק עם הגר''ח משקובסקי בישיבה לצעירים תורה אור (4) שיעור חיזוק עם הגר''ח משקובסקי בישיבה לצעירים תורה אור (5) שיעור חיזוק עם הגר''ח משקובסקי בישיבה לצעירים תורה אור (6) שיעור חיזוק עם הגר''ח משקובסקי בישיבה לצעירים תורה אור (7) שיעור חיזוק עם הגר''ח משקובסקי בישיבה לצעירים תורה אור (8) שיעור חיזוק עם הגר''ח משקובסקי בישיבה לצעירים תורה אור (9) שיעור חיזוק עם הגר''ח משקובסקי בישיבה לצעירים תורה אור (10) שיעור חיזוק עם הגר''ח משקובסקי בישיבה לצעירים תורה אור (11) שיעור חיזוק עם הגר''ח משקובסקי בישיבה לצעירים תורה אור (12) שיעור חיזוק עם הגר''ח משקובסקי בישיבה לצעירים תורה אור (13) שיעור חיזוק עם הגר''ח משקובסקי בישיבה לצעירים תורה אור (14) שיעור חיזוק עם הגר''ח משקובסקי בישיבה לצעירים תורה אור (15) שיעור חיזוק עם הגר''ח משקובסקי בישיבה לצעירים תורה אור (16) שיעור חיזוק עם הגר''ח משקובסקי בישיבה לצעירים תורה אור (17) שיעור חיזוק עם הגר''ח משקובסקי בישיבה לצעירים תורה אור (18) שיעור חיזוק עם הגר''ח משקובסקי בישיבה לצעירים תורה אור (19)