אדמו"רים רבנים וראשי ישיבות. שרים. חברי כנסת ואישי ציבור רבים השתתפו (רביעי) בשמחת החתונה לבת הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו שליט"א ונכדת הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליט"א • צילום: שוקי לרר

חתונת בת הרב דוד לאו (1) חתונת בת הרב דוד לאו (2) חתונת בת הרב דוד לאו (3) חתונת בת הרב דוד לאו (4) חתונת בת הרב דוד לאו (5) חתונת בת הרב דוד לאו (6) חתונת בת הרב דוד לאו (7) חתונת בת הרב דוד לאו (8) חתונת בת הרב דוד לאו (9) חתונת בת הרב דוד לאו (10) חתונת בת הרב דוד לאו (11) חתונת בת הרב דוד לאו (12) חתונת בת הרב דוד לאו (13) חתונת בת הרב דוד לאו (14) חתונת בת הרב דוד לאו (15) חתונת בת הרב דוד לאו (16) חתונת בת הרב דוד לאו (17) חתונת בת הרב דוד לאו (18) חתונת בת הרב דוד לאו (19) חתונת בת הרב דוד לאו (20) חתונת בת הרב דוד לאו (21) חתונת בת הרב דוד לאו (22) חתונת בת הרב דוד לאו (23) חתונת בת הרב דוד לאו (24) חתונת בת הרב דוד לאו (25) חתונת בת הרב דוד לאו (26) חתונת בת הרב דוד לאו (27) חתונת בת הרב דוד לאו (28) חתונת בת הרב דוד לאו (29) חתונת בת הרב דוד לאו (30) חתונת בת הרב דוד לאו (31) חתונת בת הרב דוד לאו (32) חתונת בת הרב דוד לאו (33) חתונת בת הרב דוד לאו (34) חתונת בת הרב דוד לאו (35) חתונת בת הרב דוד לאו (36) חתונת בת הרב דוד לאו (37) חתונת בת הרב דוד לאו (38) חתונת בת הרב דוד לאו (39) חתונת בת הרב דוד לאו (40) חתונת בת הרב דוד לאו (41) חתונת בת הרב דוד לאו (42) חתונת בת הרב דוד לאו (43) חתונת בת הרב דוד לאו (44) חתונת בת הרב דוד לאו (45) חתונת בת הרב דוד לאו (46) חתונת בת הרב דוד לאו (47) חתונת בת הרב דוד לאו (48) חתונת בת הרב דוד לאו (49) חתונת בת הרב דוד לאו (50) חתונת בת הרב דוד לאו (51) חתונת בת הרב דוד לאו (52) חתונת בת הרב דוד לאו (53) חתונת בת הרב דוד לאו (54) חתונת בת הרב דוד לאו (55) חתונת בת הרב דוד לאו (56) חתונת בת הרב דוד לאו (57) חתונת בת הרב דוד לאו (58) חתונת בת הרב דוד לאו (59) חתונת בת הרב דוד לאו (60) חתונת בת הרב דוד לאו (61) חתונת בת הרב דוד לאו (62) חתונת בת הרב דוד לאו (63) חתונת בת הרב דוד לאו (64) חתונת בת הרב דוד לאו (65) חתונת בת הרב דוד לאו (66) חתונת בת הרב דוד לאו (67) חתונת בת הרב דוד לאו (68) חתונת בת הרב דוד לאו (69) חתונת בת הרב דוד לאו (70) חתונת בת הרב דוד לאו (71) חתונת בת הרב דוד לאו (72) חתונת בת הרב דוד לאו (73) חתונת בת הרב דוד לאו (74) חתונת בת הרב דוד לאו (75) חתונת בת הרב דוד לאו (76) חתונת בת הרב דוד לאו (77) חתונת בת הרב דוד לאו (78) חתונת בת הרב דוד לאו (79) חתונת בת הרב דוד לאו (80) חתונת בת הרב דוד לאו (81) חתונת בת הרב דוד לאו (82) חתונת בת הרב דוד לאו (83) חתונת בת הרב דוד לאו (84) חתונת בת הרב דוד לאו (85) חתונת בת הרב דוד לאו (86) חתונת בת הרב דוד לאו (87) חתונת בת הרב דוד לאו (88) חתונת בת הרב דוד לאו (89) חתונת בת הרב דוד לאו (90) חתונת בת הרב דוד לאו (91) חתונת בת הרב דוד לאו (92)