המקובל רבי יצחק מאיר מורגנשטרן שליט"א בציון רבי' ישעי'לע מקערסטיער זי"ע בהונגריה וביקור ב"גאסט הויז" (הכנסת אורחים) בקערסטיער שע"י מוסדות מעיין הישועות ובהנהלת הרה"ח ר' משה יוסף פריעדלענדער הי"ו

רבי יצחק מאיר מורגנשטרן בקרעסטיר (1) רבי יצחק מאיר מורגנשטרן בקרעסטיר (2) רבי יצחק מאיר מורגנשטרן בקרעסטיר (3) רבי יצחק מאיר מורגנשטרן בקרעסטיר (4) רבי יצחק מאיר מורגנשטרן בקרעסטיר (5) רבי יצחק מאיר מורגנשטרן בקרעסטיר (6)