צפו: כ''ק אדמו''ר מביאלא רמת אהרן שליט"א בעריכת השולחן בכ''א שבט יומא דהילולא של זקנו הרה''ק הקדושת יחיאל מביאלא זי''ע. עריכת השולחן בית מדשו ברח רוזנהיים בבני ברק.

האדמו''ר מביאלא רמת אהרן הילולא תשע''ז (1) האדמו''ר מביאלא רמת אהרן הילולא תשע''ז (2) האדמו''ר מביאלא רמת אהרן הילולא תשע''ז (3) האדמו''ר מביאלא רמת אהרן הילולא תשע''ז (4)