מאות ובראשם אדמורי"ם רבנים ואישי ציבור רבים השתתפו בשמחת הבר מצוה לנכד שר הדתות הרב דוד אזולאי בן לבנו ר' ינון אזולאי יועץ שר הפנים הרב אריה דרעי • צילום: שוקי לרר

ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (1) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (2) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (3) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (4) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (5) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (6) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (7) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (8) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (9) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (10) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (11) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (12) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (13) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (14) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (15) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (16) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (17) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (18) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (19) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (20) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (21) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (22) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (23) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (24) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (25) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (26) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (27) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (28) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (29) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (30) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (31) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (32) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (33) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (34) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (35) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (36) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (37) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (38) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (39) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (40) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (41) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (42) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (43) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (44) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (45) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (46) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (47) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (48) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (49) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (50) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (51) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (52) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (53) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (54) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (55) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (56) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (57) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (58) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (59) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (60) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (61) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (62) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (63) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (64) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (65) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (66) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (67) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (68) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (69) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (70) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (71) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (72) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (73) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (74) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (75) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (76) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (77) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (78) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (79) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (80) ר מצוה לנכד הרב דוד אזולאי בן לבנו ינון אזולאי (81)