בי"ב שבט התקיים ש"ב המרכזי לנכדת כ"ק האדמו"ר ממעליץ שליט"א בת לחתנו הרה"צ ברוך טווערסקי שליט"א בן כ"ק אדמו"ר מטשארנאביל שליט"א, עב"ג החתן בן הרה"צ ר' שלום סופר שליט"א בן הגה"צ ר' משה סופר גאב"ד פאפא ירושלים שליט"א וחתן כ"ק אדמו"ר מלעלוב זצוק"ל. השמחה התקיימה בהיכל בית המדרש מעליץ ברובע ח' בהשתתפות חסידים ואנשי מעשה ורבנים מהעיר, ביניהם הגרח"פ הורוויץ שליט"א דומ"ץ חסידי בעלזא אשדוד, והאדמו"ר משאץ אשדוד. כמו"כ נשא כ"ק האדמו"ר שליט"א מדברות קדשו לכבוד השמחה.

שבע ברכות מעליץ טשארנאביל - פאפא י-ם - לעלוב (1) שבע ברכות מעליץ טשארנאביל - פאפא י-ם - לעלוב (2) שבע ברכות מעליץ טשארנאביל - פאפא י-ם - לעלוב (3) שבע ברכות מעליץ טשארנאביל - פאפא י-ם - לעלוב (4) שבע ברכות מעליץ טשארנאביל - פאפא י-ם - לעלוב (5) שבע ברכות מעליץ טשארנאביל - פאפא י-ם - לעלוב (6) שבע ברכות מעליץ טשארנאביל - פאפא י-ם - לעלוב (7) שבע ברכות מעליץ טשארנאביל - פאפא י-ם - לעלוב (8) שבע ברכות מעליץ טשארנאביל - פאפא י-ם - לעלוב (9) שבע ברכות מעליץ טשארנאביל - פאפא י-ם - לעלוב (10) שבע ברכות מעליץ טשארנאביל - פאפא י-ם - לעלוב (11) שבע ברכות מעליץ טשארנאביל - פאפא י-ם - לעלוב (12) שבע ברכות מעליץ טשארנאביל - פאפא י-ם - לעלוב (13)