במעמד גדולי רבני תימן • מעמד קידוש ה' בהילולת הגה"צ רבי יחיא בסיס זצוק"ל

כנס היסטורי ורב רושם במעמד כל גדולי עדת תימן ובהשתתפות מאות שוחרי תורה נערך במוצש"ק פרשת יתרו בראש העין, במרכז הרוחני העולמי ליהדות תימן • המעמד נערך לרגל צאת ספרו של המרא דאתרא מרן הגאון רבי עזריה בסיס שליט"א, 'שו"ת בית העזרי' שיצא לאור ע"י 'מוסדות אבי העזרי' לרגל יומא דהילולא ה40 של הגאון הצדיק המקובל הא-לקי רבי יחיא בסיס זצוק"ל.

כתבות נוספות בנושא:

תקרית חריגה: מפציצים אמריקאים במבט מתוך מטוס קרב רוסי • צפו
הפרקליטות: תושבי לוד שהגנו בגופם על השכונה והרגו מתפרע נהגו כחוק
שר המשפטים לשעבר נגד גדעון סער: "מאבקים פוליטיים צריכים להתנהל בקלפי"
רביץ הפתיע את רבני 'דגל': שכונה חדשה בטלזסטון על שם הרב שך
 • איך מזהים השקעה שווה ולמי אסור להשקיע?

  תוכן מקודם

 • ''ההורים הותירו אותנו לבד ברחוב - עברנו חיי סבל נוראיים": הכלה במונולוג מצמרר

  תוכן מקודם

 • ראש בראש מול הביטוח הלאומי

  תוכן מקודם

 • מתמודדים עם בעיה רפואית? מגיע לכם כסף! / מתמודדים עם מגבלה נפשית? מגיע לכם כסף!

  תוכן מקודם

בכנס השתתפו מרנן ורבנן הגאונים הגדולים: הגר"ש מחפוד שליט"א, הגר"פ קורח שליט"א, הגר"י טיירי שליט"א, הגר"א אבידר שליט"א הגר"י אדואר שליט"א, הגר"א רוזנטל שליט"א, רבני ערים ורבני קהילות.

הגאון הגדול רבי שלמה קורח, שלא יכל להגיע לכינוס, תועד מראש, והוקרן ע"ג מסכי ענק במהלך הערב. בדבריו עמד על נקיותו של הגה"צ זצ"ל בענייני ממון וריבית, וציין כי בעל ההילולא סירב לקחת מהבנק ריבית על הפיקדונות שהפקיד בבנק, למרות שהיה לבנק היתר עיסקא. אפשר שזכות זו עמדה לו, עד שכל העולה להתפלל בציונו זוכה לפרנסה בשפע. כמו כן סיפר על נכדו הרה"ג יחיאל בסיס שליט"א (שנקרא ע"ש הגה"צ רבי יחיא בסיס זצוק"ל), שסירב ליטול כסף עבור תקיעות שופר שתקע בבית הכנסת בתואנה כי אינו מוכן למכור את המצווה.

הרה"ג יהונתן אדואר שליט"א עמד בדבריו על שמחתו הרבה שהוא רואה מול עיניו שאיכשר דרא שמאות אברכים מבני העדה הגיעו להשתתף בשמחתו של המרא דאתרא, שהשכיל לקרב את בני העדה לעולם הישיבות.

הילולת רבי יחיא בסיס זצ''ל תשע''ז (4)

הרה"ג חיים יהושע לוי שליט"א – שביטל את שיעורו הקבוע במוצ"ש והורה לתלמידיו להשתתף בכנס לכבוד המרא דאתרא שליט"א ולכבוד אביו הצדיק זצוק"ל – עמד בדבריו על היותו של הרב המחבר בוגר ישיבת פוניבז', תלמידם של הרב מפוניבז', הרב שך, הגר"ש רוזובסקי, ואת דרך הלימוד ינק מהם ומאביו הגה"צ זצוק"ל, ובפסקי הלכותיו עונה לכל שואל לפי מנהגו בין אם הוא מעדת תימן, עדות המזרח או מעדות אשכנז. המרא דאתרא הוא מנהיג הדור של כולנו, לא רק של בני תימן.

הגאון הגדול הרב יפת טיירי, שעל אף חולשתו השתתף בכנס, הביא את המאמר של 'מאן מלכי רבנן', וביאר כי ה'כתר' – תאג', זוהי התורה, וחיבורו של הרב בסיס שליט"א, הריהו ככתר לראשו של המלך – התלמיד חכם. כמו כן סיפר על דרכו של הגה"צ רבי יחיא בסיס זצוק"ל, בהנהגת ביתו בדרך התורה, על אף שסבל עקב כך חרפת רעב, ושמר את בני ביתו מכל משמר מהשפעות ה'ציונים' שעשו שמות בבני העדה בעת העליה מתימן.

הגאון הגדול רבי שלמה מחפוד הביא את דברי היעב"ץ על מעלתו של מזכה הרבים ומרביץ תורה ברבים, וגדולה מהם, מעלת כתיבת דברי התורה בספר. הגר"ע בסיס זכה וזכות אבותיו עמדה לו שיהיה דולה ומשקה לרבים. כמו כן עמד על דרכיו והנהגותיו של הגה"צ זצ"ל, ועיקר ההילולא ללמוד ולהידבק בדרכיו של הצדיק. בסיום דבריו, וכדי להמחיש עד לאן אפשר להגיע כשנוטשים את מנהגי האבות, סיפר על אדם שרצה לתת בברית המילה שם לבנו 'נמרוד', הרב מחפוד שאל אותו מדוע דוקא שם זה? השיב "זהו שם תנכ"י". שאלו הגר"ש מחפוד מדוע לא יקרא לבנו 'פרעה', או 'המן', הרי הם גם שמות תנכ"יים.

הילולת רבי יחיא בסיס זצ''ל תשע''ז (19)
רבי שלמה מחפוד שליט"א

הגאון הגדול רבי פנחס קורח עמד על היכרותו הארוכה עם הגר"ע בסיס שליט"א עוד כשהיו יחד בישיבת פוניבז'. כמו כן הביע את שמחתו שעל אף שמנהג העולם לפאר ולשבח אדם רק אחרי פטירתו, מאות האנשים שגודשים את האולם, באו לתת כבוד לתורתו של המרא דאתרא, על אף צניעותו וענוותנותו של הרב שליט"א.

הרה"ג אלון אבידר הביא את הפסוק "כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים" כשהוא מצביע על בעל 'בית העזרי', שהוא הבאר שממנה יש להשקות את הצאן.

את הכנס חתם מרן הגאון רבי עזריה בסיס שליט"א, שבצניעותו האופיינית, תלה את ידיעותיו המקיפות בזכות רבותיו ואביו זצוק"ל. כמו כן סיפר על הקשר המיוחד וההערכה הרבה שרחשו גדולי הדור הקודם לאביו זצוק"ל, על הכבוד הרב שרחש לו הגר"ש כהנמן, שנענה לפניית הגה"צ רבי יחיא בסיס זצוק"ל שהפציר בו להתיר באישור חריג לבנו ללמוד הלכות איסור והיתר. הגר"ש כהנמן התיר למרן שליט"א ללמוד בסדר ג' בכולל פוניבז' ואף דאג לו לחברותא. כמו כן סיפר על הגר"ש רוזובסקי שהתכתב עם הגה"צ זצוק"ל, ועמד נפעם מול ידיעותיו המקיפות, עד כדי שהודיע באחד השיעורים כי הוא חוזר בו ממהלך מסוים, אחר שהגה"צ יחיא בסיס הוכיח לו מהירושלמי שאין הדין כדבריו.

הילולת רבי יחיא בסיס זצ''ל תשע''ז (31)
רבי עזריה בסיס שליט"א רבה של ראש העין ובנו של בעל ההילולא זצ"ל

מרן הגאון שליט"א סיפר כי נמנע עד עתה מלהוציא ספריו לאור עולם מחשש שמא יהיה בו נדנוד של גאוה או מטרה אחרת שאינה לשם שמים, אולם אחרי שרבים וטובים הפצירו בו, ובפרט שבנו הרה"ג יחיאל בסיס שליט"א, ראש כולל אהל מועד בבני ברק, לקח את הוצאת הספר לאור – על עצמו, הסכים הרב שליט"א להוציא לאור את הספר.

נציין כי ראש העיר הרגיש חובה להששתתף בכנס, ואף יצא לפקחים ולשוטרים שהיו בחוץ בבקשה שלא יתנו דו"חות חניה לבאי הכנס.

ממוסדות "אבי העזרי" נמסר כי מאות המשתתפים שרכשו את הספר בכנס בכמות חסרת תקדים, גרמו לכך כי המהדורה הראשונה כמעט אזלה, והביעו את התנצלותם על המחסור הצפוי להיות עד שתודפס המהדורה השניה. לפרטים ולרכישת הספר 03-6544260.

הילולת רבי יחיא בסיס זצ''ל תשע''ז (1) הילולת רבי יחיא בסיס זצ''ל תשע''ז (2) הילולת רבי יחיא בסיס זצ''ל תשע''ז (3) הילולת רבי יחיא בסיס זצ''ל תשע''ז (4) הילולת רבי יחיא בסיס זצ''ל תשע''ז (5) הילולת רבי יחיא בסיס זצ''ל תשע''ז (6) הילולת רבי יחיא בסיס זצ''ל תשע''ז (7) הילולת רבי יחיא בסיס זצ''ל תשע''ז (8) הילולת רבי יחיא בסיס זצ''ל תשע''ז (9) הילולת רבי יחיא בסיס זצ''ל תשע''ז (10) הילולת רבי יחיא בסיס זצ''ל תשע''ז (11) הילולת רבי יחיא בסיס זצ''ל תשע''ז (12) הילולת רבי יחיא בסיס זצ''ל תשע''ז (13) הילולת רבי יחיא בסיס זצ''ל תשע''ז (14) הילולת רבי יחיא בסיס זצ''ל תשע''ז (15) הילולת רבי יחיא בסיס זצ''ל תשע''ז (16) הילולת רבי יחיא בסיס זצ''ל תשע''ז (17) הילולת רבי יחיא בסיס זצ''ל תשע''ז (18) הילולת רבי יחיא בסיס זצ''ל תשע''ז (20) הילולת רבי יחיא בסיס זצ''ל תשע''ז (21) הילולת רבי יחיא בסיס זצ''ל תשע''ז (22) הילולת רבי יחיא בסיס זצ''ל תשע''ז (23) הילולת רבי יחיא בסיס זצ''ל תשע''ז (24) הילולת רבי יחיא בסיס זצ''ל תשע''ז (25) הילולת רבי יחיא בסיס זצ''ל תשע''ז (26) הילולת רבי יחיא בסיס זצ''ל תשע''ז (27) הילולת רבי יחיא בסיס זצ''ל תשע''ז (28) הילולת רבי יחיא בסיס זצ''ל תשע''ז (29) הילולת רבי יחיא בסיס זצ''ל תשע''ז (30) הילולת רבי יחיא בסיס זצ''ל תשע''ז (32)

 

כתבות קשורות

תקרית חריגה: מפציצים אמריקאים במבט מתוך מטוס קרב רוסי • צפו
הפרקליטות: תושבי לוד שהגנו בגופם על השכונה והרגו מתפרע נהגו כחוק
שר המשפטים לשעבר נגד גדעון סער: "מאבקים פוליטיים צריכים להתנהל בקלפי"
רביץ הפתיע את רבני 'דגל': שכונה חדשה בטלזסטון על שם הרב שך
דרמה בחב"ד: "בכח התורה ובכח המינוי" דחו את הבחירות למינוי רב
העוצמה של טראמפ: הספאק שמתמזג לרשת החברתית החדשה מזנק 400%
סיור מצולם: בקעת הירדן בזווית מעט אחרת
הממשלה מקדמת בניית אלפי דירות בהתיישבות היהודית - ולפלסטינים
המו"מ ייכשל? חיל האוויר הישראלי חזר לתרגל תקיפה באיראן
עוגת גבינה מוצלחת וטעימה / עטרה ז'ורנו
חציל, עגבניות שרי ושום קלויים בתנור / ניסי גולדרייך
אלו השירים החדשים והביצועים שיצאו לאור ליארצייט של ר' שלמה קרליבך
"שוקינג. היועץ המשפטי לממשלה תומך בחוק שיתן לו כח להדיח ראש ממשלה"
צפו: מוטי אילאוויטש, מקהלת שירה ותזמורת פריילך: "הארץ"
תיעוד נדיר מהחלל: פגיעת אסטרואיד על פני כוכב צדק • צפו
הסקר שמביך את בנט: מי צריך להנהיג את הציבור הדתי לאומי?
"בושה וחרפה": חבר בקואליציה משכנע את האירופאים לפעול נגד ישראל
רעולי פנים: כך עצרו בטורקיה את "המרגלים של המוסד" • צפו

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו