7 שעות, 3 תחנות ועשרות אלפי מלווים: סמוך לחצות הלילה שבין חמישי לשישי נטמן בבית העלמית ברמת השרון הגאון רבי יעקב אדלשטיין, שכיהן ברבנות העיר במשך למעלה מיובל שנים • שוקי לרר מגיש גלריה מסכמת

הלויית רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל לרר (1) הלויית רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל לרר (2) הלויית רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל לרר (3) הלויית רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל לרר (4) הלויית רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל לרר (5) הלויית רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל לרר (6) הלויית רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל לרר (7) הלויית רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל לרר (8) הלויית רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל לרר (9) הלויית רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל לרר (10) הלויית רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל לרר (11) הלויית רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל לרר (12) הלויית רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל לרר (13) הלויית רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל לרר (14) הלויית רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל לרר (15) הלויית רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל לרר (16) הלויית רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל לרר (17) הלויית רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל לרר (18) הלויית רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל לרר (19) הלויית רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל לרר (20) הלויית רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל לרר (21) הלויית רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל לרר (22) הלויית רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל לרר (23) הלויית רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל לרר (24) הלויית רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל לרר (25) הלויית רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל לרר (26) הלויית רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל לרר (27) הלויית רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל לרר (28) הלויית רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל לרר (29) הלויית רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל לרר (30) הלויית רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל לרר (31) הלויית רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל לרר (32) הלויית רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל לרר (33) הלויית רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל לרר (34) הלויית רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל לרר (35) הלויית רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל לרר (36) הלויית רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל לרר (37) הלויית רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל לרר (38) הלויית רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל לרר (39) הלויית רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל לרר (40) הלויית רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל לרר (41) הלויית רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל לרר (42) הלויית רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל לרר (43) הלויית רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל לרר (44)