רבנים אדמו"רים שרים חברי כנסת אישי ציבור וחברים השתתפו ביום חמישי בשמחת אירוסיו של הצלם החרדי נפתלי לרר בנו של הצלם הוותיק הר"ר יהושע (שוקי) לרר • כולם שמחו עם בני המשפחה והביעו הוקרתם לאבי החתן על היותו תומך תורה ולומדיה • צילום: שלומי כהן

אירוסין נפתלי לרר (1) אירוסין נפתלי לרר (2) אירוסין נפתלי לרר (3) אירוסין נפתלי לרר (4) אירוסין נפתלי לרר (5) אירוסין נפתלי לרר (6) אירוסין נפתלי לרר (7) אירוסין נפתלי לרר (8) אירוסין נפתלי לרר (9) אירוסין נפתלי לרר (10) אירוסין נפתלי לרר (11) אירוסין נפתלי לרר (12) אירוסין נפתלי לרר (13) אירוסין נפתלי לרר (14) אירוסין נפתלי לרר (15) אירוסין נפתלי לרר (16) אירוסין נפתלי לרר (17) אירוסין נפתלי לרר (18) אירוסין נפתלי לרר (19) אירוסין נפתלי לרר (20) אירוסין נפתלי לרר (21) אירוסין נפתלי לרר (22) אירוסין נפתלי לרר (23) אירוסין נפתלי לרר (24) אירוסין נפתלי לרר (25) אירוסין נפתלי לרר (26) אירוסין נפתלי לרר (27) אירוסין נפתלי לרר (28) אירוסין נפתלי לרר (29) אירוסין נפתלי לרר (30) אירוסין נפתלי לרר (31) אירוסין נפתלי לרר (32) אירוסין נפתלי לרר (33) אירוסין נפתלי לרר (34) אירוסין נפתלי לרר (35) אירוסין נפתלי לרר (36) אירוסין נפתלי לרר (37) אירוסין נפתלי לרר (38) אירוסין נפתלי לרר (39) אירוסין נפתלי לרר (40) אירוסין נפתלי לרר (41) אירוסין נפתלי לרר (42) אירוסין נפתלי לרר (43) אירוסין נפתלי לרר (44) אירוסין נפתלי לרר (45) אירוסין נפתלי לרר (46) אירוסין נפתלי לרר (47) אירוסין נפתלי לרר (48) אירוסין נפתלי לרר (49) אירוסין נפתלי לרר (50) אירוסין נפתלי לרר (51) אירוסין נפתלי לרר (52) אירוסין נפתלי לרר (53) אירוסין נפתלי לרר (54) אירוסין נפתלי לרר (55) אירוסין נפתלי לרר (56) אירוסין נפתלי לרר (57) אירוסין נפתלי לרר (58) אירוסין נפתלי לרר (59) אירוסין נפתלי לרר (60) אירוסין נפתלי לרר (61) אירוסין נפתלי לרר (62) אירוסין נפתלי לרר (63) אירוסין נפתלי לרר (64) אירוסין נפתלי לרר (65) אירוסין נפתלי לרר (66) אירוסין נפתלי לרר (67) אירוסין נפתלי לרר (68) אירוסין נפתלי לרר (69) אירוסין נפתלי לרר (70) אירוסין נפתלי לרר (71) אירוסין נפתלי לרר (72) אירוסין נפתלי לרר (73) אירוסין נפתלי לרר (74) אירוסין נפתלי לרר (75) אירוסין נפתלי לרר (76) אירוסין נפתלי לרר (77) אירוסין נפתלי לרר (78) אירוסין נפתלי לרר (79) אירוסין נפתלי לרר (80) אירוסין נפתלי לרר (82) אירוסין נפתלי לרר (83) אירוסין נפתלי לרר (85) אירוסין נפתלי לרר (86) אירוסין נפתלי לרר (87) אירוסין נפתלי לרר (88) אירוסין נפתלי לרר (89) אירוסין נפתלי לרר (90) אירוסין נפתלי לרר (91) אירוסין נפתלי לרר (92) אירוסין נפתלי לרר (93) אירוסין נפתלי לרר (94) אירוסין נפתלי לרר (95) אירוסין נפתלי לרר (96) אירוסין נפתלי לרר (97) אירוסין נפתלי לרר (98) אירוסין נפתלי לרר (99) אירוסין נפתלי לרר (100) אירוסין נפתלי לרר (101) אירוסין נפתלי לרר (102) אירוסין נפתלי לרר (103) אירוסין נפתלי לרר (104) אירוסין נפתלי לרר (105) אירוסין נפתלי לרר (106) אירוסין נפתלי לרר (107) אירוסין נפתלי לרר (108) אירוסין נפתלי לרר (109)