כ"ק האדמו"ר מזוטשקא שליט"א בשבת האחרונה (משפטים - שקלים) באתרא קדישא מירון לרגל העליה לתורה לנכדו בן לחתנו הגה"צ המשפיע רבי אלימלך בידרמן שליט"א • הכלה היא נכדתו בת לבנו הרה"צ רבי גדליה משה רוזנבוים שליט"א • צילום: שוקי לרר

האדמו''ר מזטשקא במירון משפטים תשע''ז (1) האדמו''ר מזטשקא במירון משפטים תשע''ז (2) האדמו''ר מזטשקא במירון משפטים תשע''ז (3) האדמו''ר מזטשקא במירון משפטים תשע''ז (4) האדמו''ר מזטשקא במירון משפטים תשע''ז (5) האדמו''ר מזטשקא במירון משפטים תשע''ז (6) האדמו''ר מזטשקא במירון משפטים תשע''ז (7) האדמו''ר מזטשקא במירון משפטים תשע''ז (8) האדמו''ר מזטשקא במירון משפטים תשע''ז (9) האדמו''ר מזטשקא במירון משפטים תשע''ז (10) האדמו''ר מזטשקא במירון משפטים תשע''ז (11) האדמו''ר מזטשקא במירון משפטים תשע''ז (12) האדמו''ר מזטשקא במירון משפטים תשע''ז (13) האדמו''ר מזטשקא במירון משפטים תשע''ז (14) האדמו''ר מזטשקא במירון משפטים תשע''ז (15) האדמו''ר מזטשקא במירון משפטים תשע''ז (16) האדמו''ר מזטשקא במירון משפטים תשע''ז (17) האדמו''ר מזטשקא במירון משפטים תשע''ז (18) האדמו''ר מזטשקא במירון משפטים תשע''ז (19) האדמו''ר מזטשקא במירון משפטים תשע''ז (20) האדמו''ר מזטשקא במירון משפטים תשע''ז (21) האדמו''ר מזטשקא במירון משפטים תשע''ז (22) האדמו''ר מזטשקא במירון משפטים תשע''ז (23) האדמו''ר מזטשקא במירון משפטים תשע''ז (24) האדמו''ר מזטשקא במירון משפטים תשע''ז (25) האדמו''ר מזטשקא במירון משפטים תשע''ז (26) האדמו''ר מזטשקא במירון משפטים תשע''ז (27) האדמו''ר מזטשקא במירון משפטים תשע''ז (28) האדמו''ר מזטשקא במירון משפטים תשע''ז (29) האדמו''ר מזטשקא במירון משפטים תשע''ז (30) האדמו''ר מזטשקא במירון משפטים תשע''ז (31) האדמו''ר מזטשקא במירון משפטים תשע''ז (32) האדמו''ר מזטשקא במירון משפטים תשע''ז (33) האדמו''ר מזטשקא במירון משפטים תשע''ז (34) האדמו''ר מזטשקא במירון משפטים תשע''ז (35) האדמו''ר מזטשקא במירון משפטים תשע''ז (36) האדמו''ר מזטשקא במירון משפטים תשע''ז (37) האדמו''ר מזטשקא במירון משפטים תשע''ז (38) האדמו''ר מזטשקא במירון משפטים תשע''ז (39) האדמו''ר מזטשקא במירון משפטים תשע''ז (40) האדמו''ר מזטשקא במירון משפטים תשע''ז (41)