מאות בראשות גדולי ישראל השתתפו אמש בכנס השנתי של ארגון "חזקו" המשפחה להורים שכולים שנערך באולמי ויז'ניץ בב"ב • צילום: שוקי לרר

אודיו – דבריו המרגשים של הגאון רבי שאול אלתר שליט"א ראש ישיבת שפת אמת בכינוס: 

כנס חיזקו תשע''ז (1) כנס חיזקו תשע''ז (2) כנס חיזקו תשע''ז (3) כנס חיזקו תשע''ז (4) כנס חיזקו תשע''ז (5) כנס חיזקו תשע''ז (6) כנס חיזקו תשע''ז (8)כנס חיזקו תשע''ז (9) כנס חיזקו תשע''ז (10) כנס חיזקו תשע''ז (11) כנס חיזקו תשע''ז (12) כנס חיזקו תשע''ז (13) כנס חיזקו תשע''ז (14) כנס חיזקו תשע''ז (15) כנס חיזקו תשע''ז (16) כנס חיזקו תשע''ז (17) כנס חיזקו תשע''ז (18) כנס חיזקו תשע''ז (19) כנס חיזקו תשע''ז (20) כנס חיזקו תשע''ז (21) כנס חיזקו תשע''ז (22) כנס חיזקו תשע''ז (23) כנס חיזקו תשע''ז (24) כנס חיזקו תשע''ז (25) כנס חיזקו תשע''ז (26) כנס חיזקו תשע''ז (27) כנס חיזקו תשע''ז (28) כנס חיזקו תשע''ז (29) כנס חיזקו תשע''ז (30) כנס חיזקו תשע''ז (31) כנס חיזקו תשע''ז (32) כנס חיזקו תשע''ז (33) כנס חיזקו תשע''ז (34) כנס חיזקו תשע''ז (35) כנס חיזקו תשע''ז (36) כנס חיזקו תשע''ז (37) כנס חיזקו תשע''ז (38) כנס חיזקו תשע''ז (39) כנס חיזקו תשע''ז (40) כנס חיזקו תשע''ז (41) כנס חיזקו תשע''ז (42) כנס חיזקו תשע''ז (43) כנס חיזקו תשע''ז (44) כנס חיזקו תשע''ז (45) כנס חיזקו תשע''ז (46) כנס חיזקו תשע''ז (47) כנס חיזקו תשע''ז (48) כנס חיזקו תשע''ז (49) כנס חיזקו תשע''ז (50) כנס חיזקו תשע''ז (51) כנס חיזקו תשע''ז (52) כנס חיזקו תשע''ז (53) כנס חיזקו תשע''ז (54) כנס חיזקו תשע''ז (55) כנס חיזקו תשע''ז (56) כנס חיזקו תשע''ז (57) כנס חיזקו תשע''ז (58) כנס חיזקו תשע''ז (59) כנס חיזקו תשע''ז (60)