בקהילת סאטמאר ירושלים התקיים השבוע מעמד הכנסת ספר תורה לביהמ"ד ברך משה דסאטמאר ברח' יונה נדבת הרה"ח ר' יוסף חי"ל שעכטער הי"ו • התהלוכה יצאה בליווי ילדי תלמוד תורה סאטמאר בירושלים עם לפידי אש לכבוד התורה ולומדיה • המעמד התקיים ברוב פאר והדר בראשות הגה"צ רבי משה טייטלבוים רב הקהילה • לאחמ"כ התקיימה סעודת המצווה בשירה ובזמרה בהשתתפות אדמורי"ם ורבנים ומאות החסידים • צילום: שמואל דריי

הכנסת ספר תורה לביהמד סאטמאר ירושלים עי הנדיב הרהח ר' יוסף חיל שעכטער - צילום שמואל דריי (1) הכנסת ספר תורה לביהמד סאטמאר ירושלים עי הנדיב הרהח ר' יוסף חיל שעכטער - צילום שמואל דריי (2) הכנסת ספר תורה לביהמד סאטמאר ירושלים עי הנדיב הרהח ר' יוסף חיל שעכטער - צילום שמואל דריי (3) הכנסת ספר תורה לביהמד סאטמאר ירושלים עי הנדיב הרהח ר' יוסף חיל שעכטער - צילום שמואל דריי (4)

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????