בתמונות הראשונות הגה"צ המקובל החיפאי הרב מרדכי בן דוד שליט"א ר"י מורשת רפאל ונכדו של הגאון הצדיק האדמור רבי רפאל עבו זיעא