אמש נערך מעמד כתיבת אותיות לספר תורה שיכנס ביום חמישי ד' אדר במעמד 'זכרון בהיכל' לבית מדרש הגדול 'שער התפילה' ברוב פאר והדר , שנכתב לעילוי נשמתו הטהורה של האדמו"ר בעל ה'באר יעקב' מנדבורנה זיע"א, לרגל ההילולא החמישי, בראשות בנו מ"מ האדמו"ר מנדבורנה שערך לחיים טיש לאחר כתיבת האותיות שכתבו תורמי היריעות והעמודים, באירוע השתתפו האחים כ"ק האדמו"רים מנדבורנה שליט"א והגיסים הרה"צ שליט"א, סגן שר החינוך הרב מאיר פרוש והרב חנוך זייברט ר"ע ב"ב, שנערך בבית האדמו"ר זצ"ל בקרית נדבורנה ב"ב.

סיום כתיבת אותיות ספר תורה נדבורנה אדר תשע''ז (1) סיום כתיבת אותיות ספר תורה נדבורנה אדר תשע''ז (2) סיום כתיבת אותיות ספר תורה נדבורנה אדר תשע''ז (3) סיום כתיבת אותיות ספר תורה נדבורנה אדר תשע''ז (4) סיום כתיבת אותיות ספר תורה נדבורנה אדר תשע''ז (5) סיום כתיבת אותיות ספר תורה נדבורנה אדר תשע''ז (6) סיום כתיבת אותיות ספר תורה נדבורנה אדר תשע''ז (7) סיום כתיבת אותיות ספר תורה נדבורנה אדר תשע''ז (8) סיום כתיבת אותיות ספר תורה נדבורנה אדר תשע''ז (9) סיום כתיבת אותיות ספר תורה נדבורנה אדר תשע''ז (10) סיום כתיבת אותיות ספר תורה נדבורנה אדר תשע''ז (11) סיום כתיבת אותיות ספר תורה נדבורנה אדר תשע''ז (12) סיום כתיבת אותיות ספר תורה נדבורנה אדר תשע''ז (13) סיום כתיבת אותיות ספר תורה נדבורנה אדר תשע''ז (14) סיום כתיבת אותיות ספר תורה נדבורנה אדר תשע''ז (15) סיום כתיבת אותיות ספר תורה נדבורנה אדר תשע''ז (16) סיום כתיבת אותיות ספר תורה נדבורנה אדר תשע''ז (17) סיום כתיבת אותיות ספר תורה נדבורנה אדר תשע''ז (18) סיום כתיבת אותיות ספר תורה נדבורנה אדר תשע''ז (19) סיום כתיבת אותיות ספר תורה נדבורנה אדר תשע''ז (20) סיום כתיבת אותיות ספר תורה נדבורנה אדר תשע''ז (21) סיום כתיבת אותיות ספר תורה נדבורנה אדר תשע''ז (22) סיום כתיבת אותיות ספר תורה נדבורנה אדר תשע''ז (23) סיום כתיבת אותיות ספר תורה נדבורנה אדר תשע''ז (24) סיום כתיבת אותיות ספר תורה נדבורנה אדר תשע''ז (25) סיום כתיבת אותיות ספר תורה נדבורנה אדר תשע''ז (26) סיום כתיבת אותיות ספר תורה נדבורנה אדר תשע''ז (27) סיום כתיבת אותיות ספר תורה נדבורנה אדר תשע''ז (28) סיום כתיבת אותיות ספר תורה נדבורנה אדר תשע''ז (29) סיום כתיבת אותיות ספר תורה נדבורנה אדר תשע''ז (30) סיום כתיבת אותיות ספר תורה נדבורנה אדר תשע''ז (31) סיום כתיבת אותיות ספר תורה נדבורנה אדר תשע''ז (32) סיום כתיבת אותיות ספר תורה נדבורנה אדר תשע''ז (33) סיום כתיבת אותיות ספר תורה נדבורנה אדר תשע''ז (34) סיום כתיבת אותיות ספר תורה נדבורנה אדר תשע''ז (35) סיום כתיבת אותיות ספר תורה נדבורנה אדר תשע''ז (36) סיום כתיבת אותיות ספר תורה נדבורנה אדר תשע''ז (37) סיום כתיבת אותיות ספר תורה נדבורנה אדר תשע''ז (38) סיום כתיבת אותיות ספר תורה נדבורנה אדר תשע''ז (39) סיום כתיבת אותיות ספר תורה נדבורנה אדר תשע''ז (40) סיום כתיבת אותיות ספר תורה נדבורנה אדר תשע''ז (41) סיום כתיבת אותיות ספר תורה נדבורנה אדר תשע''ז (42) סיום כתיבת אותיות ספר תורה נדבורנה אדר תשע''ז (43) סיום כתיבת אותיות ספר תורה נדבורנה אדר תשע''ז (44) סיום כתיבת אותיות ספר תורה נדבורנה אדר תשע''ז (45) סיום כתיבת אותיות ספר תורה נדבורנה אדר תשע''ז (46)