כאוהד בית נדבורנה מאוד יפה מצד האחים האדמורים שליט"א שבאו לכבד את האח האדמו"ר מב"ב שליט"א הלוואי וכולם ילמדו מהם.